Halden-oppgjør i retten

Jus. I dag starter den private straffesaken Haldens tidligere byggesaksleder har anlagt mot rådmann Gudrun H. Grindaker. Kommunal-Rapport.no følger saken, som går i Fredrikstad tingrett.
Tidligere byggesaksleder Asbjørn Montelius og hans kone Elisabeth Montelius har saksøkt Halden-rådmann Gudrun H. Grindaker for ærekrenkelser. Saken går denne uka. Til venstre NITO-tillitsvalgt Knut Nilsen. Arkivbilde: Patrick da Silva Sæther

Tidligere byggesaksleder Asbjørn Montelius og hans kone Elisabeth Montelius tok i fjor vår ut privat søksmål mot Grindaker for det de mener er ærekrenkende beskyldninger om korrupsjon. De krever påstandene kjent døde og maktesløse. Saken er berammet i Fredrikstad tingrett onsdag til fredag denne uken.

Ekteparet krever også erstatning for det samme forholdet fra Grindaker, tidligere konstituert rådmann Eivind Hansen, kommuneadvokat Veronica Aam, samt Halden kommune ved ordfører Thor Edquist. Erstatningssaken er reist som et sivilt søksmål, og behandles ikke samtidig med mortifikasjonssaken.

Hansen og Aam var opprinnelig også saksøkt i mortifikasjonssaken, men stevningene mot dem er siden frafalt, begrunnet med risikoen for høye saksomkostninger. Begge er imidlertid stevnet som vitner i saken. Det samme er Haldens ordfører Thor Edquist (H) og tidligere ordfører Per Kristian Dahl (Ap), samt flere ansatte og tidligere ansatte i kommunen.

Grindaker assisteres i tingretten med sin advokat Cato Schiøtz, mens motpartens advokat er Helge Skaaraas. 

Rettssaken skulle egentlig gå i Halden tingrett, men ble flyttet til Fredrikstad tingrett etter krav fra Skaaraas. Årsaken er at Halden tingrett i fjor vår ga Kommunal-Rapport.no innsyn i de to stevningene fra ekteparet Montelius, og at den deretter avviste Skaaraas' krav om å forby oss å publisere artikler om innholdet i disse.

Fortsatt ansatt

De angivelige påstandene om korrupsjon skal være framsatt i et internt drøftingsmøte i forbindelse med en oppsigelsessak kommunens ledelse hadde reist mot Asbjørn Montelius i fjor vinter.

Oppsigelsessaken ble midlertidig stanset, men Montelius ble suspendert fra sin stilling som enhetsleder for byggesak, plan og geodata i oktober i fjor etter at advokatfirmaet Hjort hadde lagt fram en granskingsrapport med skarp kritikk av ham. For kort tid siden ble han sagt opp fra stillingen som enhetsleder og tilbudt en annen jobb i kommunen.

– Asbjørn Montelius er fortsatt fast ansatt i kommunen, men ikke som enhetsleder, opplyser personalsjef Toril Bjerkeli i Halden kommune til Kommunal-Rapport.no før rettssaken starter.

Kommunal-Rapport.no følger rettssaken i Fredrikstad i dag.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.