- Gledelig forslag om forhandlingsrett

Politikk. KS-leder Halvdan Skard er positiv til Rattsøutvalgets forslag om kommuneøkonomi-forhandlinger mellom KS og staten. - Saken settes på dagsorden, sier Skard.
Kommunenes Sentralforbund har selv foreslått at en form for forhandlinger med staten avløser dagens ordning, der Stortinget bestemmer rammene for kommuneoppgjøret.
- Jeg vil likevel ikke kalle det et forhandlingsinstitutt, for dette gir assosiasjoner til ord som streikerett. Og hva skulle en kommunal streikerett bestå i? spør Halvdan Skard.
Han understreker at det finnes et vell av alternativer av forhandlinger og tvisteløsninger, og synes at det viktigste er å unngå at kommuneoppgjøret blir avsluttet så sent som i desember.
- Men dersom Rattsøutvalget virkelig foreslår en endring i retning forhandlingsrett, synes jeg det er veldig oppmuntrende, sier KS-lederen.
KS utreder selv spørsmålet om forhandlingsrett, som skal diskuteres i styret 24. januar. Denne våren skal Skard også møte kommunalminister Kjell Opseth for å diskutere spørsmålet med han.
Flere kommunetopper Kommunal Rapport har snakket med, frykter mindre lokalt selvstyre som følge av «Rattsø 2». Det gjør ikke Halvdan Skard, i hvert fall ikke før han får innstillingen i hånden.


Tapere og vinnere

Oslo protesterer heftig mot Rattsø-forslagene. Skard påpeker at noen må tape ved en omfordeling.
- Rattsø ble satt til å omfordele innenfor en ramme. Da må vi regne med å få både vinnere og tapere, sier Halvdan Skard.
Han minner om at både Stortinget og regjeringen mente utslagene etter Rattsøutvalgets forrige innstilling ble for store, og at de største taperne tross alt fikk kompensasjon.
- Det kan skje nå også, sier han.

Skrevet av: Kommunal Rapport

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!