- Fører til kamp om sterke skatteytere

Politikk. Mindre interesse for næringspolitikk, og kamp mellom kommunene for å trekke til seg de sterkeste personlige skatteyterne. Det blir resultatet av Rattsø-forslagene, mener nylig avgått finansbyråd i Oslo, Gro Balas (Ap).
Dersom kommunenes inntekter fra bedriftsbeskatningen faller bort og kompenseres med økt personskatt, blir det rift om de store skatteyterne. Da vil kommuner tjene enda mer på å få flere rikfolk til å bosette seg der. En ikke ukjent problemstilling for Oslo, ettersom flere av hovedstadens kommuner allerede i dag satser hardt på å være «sovebyer» for ansatte i hovedstaden.
- Det er i og for seg et godt poeng å gi kommunene en større andel av personbeskatningen, men det har ingenting med næringspolitikk å gjøre. Forslaget vil føre til en kamp mellom Asker, Bærum, Ski, Oppegård og Oslo om flest mulig sterke personlige skatteytere, og kommunen som ender opp med næringsetableringer sitter igjen med Svarte-Per, sier Balas til Kommunal Rapport.


Oslo taper mest

Balas regner med et skattetap på opptil 1 milliard kroner for hovedstaden, dersom inntektene av bedriftsbeskatningen forsvinner.
- Det er umulig for Oslo å leve med dette forslaget dersom ikke tapene kompenseres fullt ut. Forslaget er mer egnet til teoretiske studier på landets høgskoler enn til praktisk bruk for å endre skattepolitikken, tordner hun.
Balas påpeker at Oslo jobber hardt for å legge til rette for bedriftsetableringer og for å stanse konkursrytteri, skattesnyteri og svart arbeid.
- All motivasjon for å jobbe videre med dette forsvinner dersom Rattsøutvalget virkelig foreslår dette, sier hun.
Å legge til rette for bedriftsetableringer blir mindre viktig enn å satse på boliger, noe som kan få store konsekvenser for reguleringspolitikken rundt om i landet.
Balas understreker at hun ikke har sett rapporten, og derfor ikke kan vurdere helheten i alle forslagene.

Skrevet av: Kommunal Rapport

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.