Færre reiser med bussen

Samferdsel. Det ble færre passasjerer på bussene i første kvartal i år, viser nye tall. Trafikken på tog og t-bane øker.
Arkivfoto: Patrick da Silva Sæther

Statistisk sentralbyrå (SSB) la fredag fram tall for kollektivtrafikken per 1. kvartal i år.

Tallene viser at antall kjørte kilometer økte med om lag 1 prosent det siste året; litt mindre enn veksten i folketallet. Hver innbygger kjører dermed litt mindre kollektivt i årets første tre måneder, enn ett år tidligere.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.