Erik Solheim delte ut sølevann

Energi og miljø. Hvert sjuende barn i Havnehagen barnehage fikk utdelt et glass sølevann av miljøvernminister Erik Solheim onsdag, da aksjonen Blå oktober ble markert i Oslo.
En av syv mennesker i verden mangler tilgang til rent drikkevann. Miljøminister Erik Solheim (SV) deler ut rent drikkevann til hvert syvende barn fra Havnehagen barnehage som et ledd i åpningen av blå oktober rent vann til alle. Foto: Morten Holm/Scanpix

Ifølge en rapportfra Verdens helseorganisasjon mangler ett av sju mennesker i verden tilgang til rent drikkevann. Dette utgjør 884 millioner mennesker. Den internasjonale kampanjen for retten til rent vann, Blå oktober, setter søkelys på problemet, og urettferdigheten ble tydelig illustrert for barna foran Stortinget ved at noen av barnehagebarna fikk rent vann av Solheim, mens de andre fikk møkkete vann i glasset.

I Norge blir aksjonen markert av 21 norske organisasjoner fra 12. til 15. oktober 2011 i Oslo.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.