Derfor ville hun være anonym

Åpenhet. «Omstillingsprosessen» som Ringerikes rådmann viste til for å få sitt navn unntatt fra den offentlige søkerlista til ny rådmannsjobb, har pågått i flere år. Neppe gyldig grunn, mener professor i offentlig rett.
Ringerike kommune har vært i omstilling helt siden Wenche Grinderud begynte som rådmann. Derfor var det riktig å innvilge hennes ønske om å unntas fra søkerlisten, mener både Kongsberg kommune og Fylkesmannen i Buskerud. Foto: Frode Johansen, Ringerikes blad
Det er vanskelig å se at denne rådmannen står i en situasjon som avviker noe særlig fra hva de fleste andre rådmenn i landet står i Professor Jan Fridthjof Bernt

Ringerike-rådmann Wenche Grinderud slapp etter eget ønske offentlighet om søknaden på stillingen som rådmann i Kongsberg kommune.

Rådmannen ble identifisert da hun fikk tilslaget på jobben, og det er derfor mulig å ettergå vurderingene som Kongsberg kommune og Fylkesmannen i Buskerud gjorde da de imøtekom hennes ønske om hemmelighold. Fordi det knytter seg særlig offentlig interesse til en stilling som rådmann, skal det mye til før et slikt ønske kan imøtekommes.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!