Anker rasdom

Jus. Kommune anker for å slippe erstatning på 10 millioner kroner etter utbygging i rasfarlig område.
Hvem har ansvaret for å sjekke rasfaren? Striden står i Lom. Bildet viser jordskred i Gudbrandsdalen i 2011, etter at smeltevann fra fjellet og store mengder regn laget ødeleggelser flere steder. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Kommunal Rapports ukeavis fortalte tidligere i år om Lom kommune, som i Nord-Gudbrandsdal tingrett ble dømt til å betale nesten 10 millioner kroner i erstatning til en utbygger, fordi kommunen hadde gitt adgang til å bygge hytter i et rasutsatt område.

Poenget i dommen var at kommunen skulle sørget for at noen utredet rasfaren, før byggetillatelse ble gitt.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.