Anbefaler mer statlig styring av kommunene

Energi og miljø. Skal vi få en mer miljøvennlig bypolitikk, må staten styre kommunene hardere gjennom en overkommunal samordning. Det mener det såkalte byrådet, som er miljøvernministerens tenkeloft for byutvikling.
Deler av fagrådet for bærekraftig bypolitikk diskuterer hvordan vi kan bygge gode byer. Fra venstre Gunhild Stordalen, miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, ordstyrer Erik Aasheim, forsker Erling Dokk Holm og sosialantropolog Viktoria Walldin. (Foto: Tone Holmquist)

«Byrådet» er et faglig råd som har fått i oppdrag å tenke helt fritt om miljøvennlig byutvikling. Ved jul skal de levere en fullstendig rapport. Nå er midtveisrapporten klar med 17 klare råd bærekraftig bypolitikk. Rådsleder og arkitekt Kjersti Nerseth understreket at rådene var utformet uten tanke på om de er gjennomførbare med dagens økonomi, lovverk eller organisering.

– Vi har lagt vekt på økt tetthet og økt funksjonsblanding, sier hun.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.