Én av tre innsynsklager returneres til kommunen

Åpenhet. I stedet for å ta en selvstendig beslutning, sender Fylkesmannen i Oslo og Akershus en rekke innsynssaker i retur. Professor Jan Fridthjof Bernt er kritisk til praksisen, som også frustrerer journalister.
Ruter har siden oktober nektet journalist Felicia Øystå innsyn i anbudsdokumenter. Men på grunn av en ny praksis fra Fylkesmannen, må Ruter førstegangsbehandle saken for tredje gang. – I beste fall underlig, sier Øystå om praksisen.

Innsynssaker skal ifølge offentlighetsloven avgjøres «uten ugrunnet opphold». Sivilombudsmannen har uttalt at en total saksbehandlingstid på mer enn åtte dager normalt vil måtte anses som uakseptabel.

Innenfor disse begrensningene mener likevel flere fylkesmenn at de kan oppheve kommuners avslag på krav om innsyn og sende saken tilbake for ny behandling – i stedet for å avgjøre saken selv.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.