400 millioner til rus og psykisk helse

Statsbudsjett. Regjeringen vil øke overføringen til kommunene med 400 millioner kroner for å styrke skolehelsetjeneste og arbeid med rus og psykisk helse.

Neste år kommer regjeringen med en opptrappingsplan for rusfeltet og en stortingsmelding om primærhelsetjenesten. De har varslet en økt satsing på psykisk helse både på kort og lang sikt.

I veksten i frie inntekter til kommunene legges det inn 200 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett for å styrke kommunale tjenester til personer med rus- eller psykiske problemer. Det forslås å øke tilskudd til utleieboliger med 50 millioner kroner.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!