1.160 barneplasser til 10.000 barn?

Statsbudsjett. Hvordan skal 1.160 barnehageplasser dekke behovet når kontantstøtten fjernes for 10.000 barn? KS frykter at regjeringen velter ansvaret over på kommunene.

Regjeringen fjerner kontantstøtten for toåringer fra 1. august neste år. Om lag 10.000 toåringer får kontantstøtte i dag og kan komme til å ønske barnehageplass i stedet. Men i statsbudsjettet for neste år bevilger regjeringen bare 92 millioner kroner til 1.160 nye barnehageplasser.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) sa i Stortinget nylig at bare 29 prosent av toåringene som i dag får kontantstøtte, vil etterspørre barnehageplass når kontantstøtten fjernes. Anslaget er basert på Statistisk sentralbyrås barnetilsynsundersøkelse. Men i budsjettet bevilges det penger til bare 12 prosent av de aktuelle barna.

Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken (SV), som har ansvaret for kontantstøtten, sier til NTB at kommunene vil få kompensert for den forventede økningen i utgifter til barnehagesektoren.

KS er derimot svært skeptisk til at størstedelen av toåringene ikke vil søke om barnehageplass fra 1. august neste år, når kontantstøtten faller bort, slik regjeringen forutsetter i budsjettet. KS viser til at barna har rett til barnehageplass, og at kommunene har plikt til å skaffe dem det.

– KS frykter at regjeringen velter kostnader over på kommunene som de ikke får kompensasjon for. Vi ser det som en selvfølge at alle barn som har rett til barnehageplass skal få det, også de toåringer som staten i dag betaler kontantstøtte for. KS vil kreve en full kostnadsberegning av dette, slik at kommunene får mulighet til å oppfylle de løftene som staten gir på kommunens vegne, sier styreleder Halvdan Skard i KS.

Samtidig som regjeringen avvikler kontantstøtten for toåringer, økes den til 5.000 kroner i måneden for barn mellom 13 og 18 måneder. For barn mellom halvannet og to år, videreføres dagens sats på 3.303 kroner måneden.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.