Sten Albert Reisænen krever å få jobben som rådmann tilbake. Han vil ha kommunestyrets oppsigelse kjent ugyldig.

Sten Albert Reisænen krever å få jobben som rådmann tilbake. Han vil ha kommunestyrets oppsigelse kjent ugyldig.

Foto: Britt Glosvik

Oppsagt rådmann saksøker kommunen for ugyldig oppsigelse

Stein Albert Reisænen krever å få jobben som toppleder i Iveland tilbake.

18. april besluttet et enstemmig kommunestyre å si opp Reisænen fra jobben som rådmann i Iveland. I en pressemelding ble oppsigelsen begrunnet i kommunestyrets manglende tillit til rådmann som øverste administrative leder.

Reisænen har nå saksøkt Iveland for ugyldig oppsigelse og ulovlig utestengelse. Han krever å få jobben tilbake, og i tillegg oppreisningserstatning. 20. juni møtes partene i Agder tingrett.