Uroen i Vestfold og Telemark fylkeskommune ser ikke ut til å legge seg.

Uroen i Vestfold og Telemark fylkeskommune ser ikke ut til å legge seg. 

Foto: Christian Brekke

Ny rapport anbefaler at «frikjent» økonomidirektør må gå

I januar ble økonomidirektøren i Vestfold og Telemark frikjent for all kritikk i en varslingsrapport. I en ny og hemmelig rapport er konklusjonen snudd på hodet.

«Vi tror det vil være det beste for alle parter at man går i dialog med økonomidirektør for å finne fram til en måte å avslutte arbeidsforholdet på», heter det i anbefalingen til konsulentselskapet Skagerak Consulting AS.

Vil ikke kommentere

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.