Partene ved starten av årets kommuneoppgjør 11. april. Fra v.: Jan Olav Birkenhagen i Akademikerne, Steffen Handal i Unio, Tor Arne Gangsø i KS, Mette Nord i LO, Lizzie Ruud Thorkildsen i YS , Lasse Hansen i KS. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Lærerstreik avverget

KS ble enige med Unio og Akademikerne to timer før meklingsfristen ved midnatt. Dermed er lærerstreik avverget. I Oslo går Akademikerne ut i streik.

Allerede før klokka 22, to timer før fristen gikk ut midnatt natt til fredag, kunne KS kunngjøre at det var oppnådd enighet med Unio og Akademikerne. Med LO og YS ble det forhandlingsløsning 1. mai. 

– Når to hovedsammenslutninger allerede har akseptert, er lønnsmidlene fordelt. Vi gikk derfor til dette med realisme. Vi har ikke fått en krone mer til de gruppene vi ønsket mer til, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune til NTB kort tid etter at enigheten var et faktum.

Partene er også blitt enige om å sette ned et utvalg som skal finne mulige løsninger på rekrutteringsutfordringene i skoleverket og å kartlegge lønnsutviklingen for undervisningspersonell.

– Resultatet for de langtidsutdannede lærerne er uendret, men vi er fornøyd med lønnsløftet for stillinger med 3- og 4-årig høyskoleutdanning, blant annet sykepleiere og barnehagelærere, sier han.

Unngikk storstreik

Meklingsfristen var satt til midnatt, og hadde det ikke blitt noen løsning, ville rundt 7.000 lærere ha streiket fra fredag morgen. Det kunne i verste fall gått ut over eksamen for elever over hele landet.

– Lektorene får et oppgjør på linje med frontfaget. Partene er også blitt enige om flere grep som skal løfte lektorene i neste oppgjør. Vi kommer til å fortsette å jobbe hardt for denne gruppen, sier leder Jan Olav Birkenhagen i Akademikerne kommune.

Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS er tilfreds med at partene greide å unngå streik. 

– Under forhandlinger og mekling er det ikke mulig å få både i pose og sekk. Alle parter må gi og ta. Det har vært krevende, men det viktige nå er at vi har et resultat som alle har sluttet seg til, sier Gangsø.

Avtalen har den samme økonomiske rammen som den som allerede er inngått med LO kommune og YS kommune. Den lå innenfor rammen i frontfaget på 3,2 prosent, og innebærer ifølge KS reallønnsøkning for alle kommuneansatte.

– Totalt sett har Unio fått et godt resultat i mellomoppgjøret. Vi har fått god uttelling for de kvinnedominerte yrkene i helsesektoren, noe som lenge har vært viktig for oss, sier Handal.

Unio-forbundet Norsk Sykepleierforbund (NSF) kaller det historisk at også sykepleierne i kommunen er sikret minst 500.000 kroner etter ti års ansiennitet.

Streik i Oslo

I Oslo kommune, som er eget forhandlingsområde, brøt Akademikerne meklingen sent torsdag kveld. 

140 ansatte i Oslo rådhus, flesteparten i byrådsavdelingen, er ute i streik. 

Det bekrefter forhandlingsleder Erik Graff i Akademikerne i Oslo overfor NTB rett før fristen utløp ved midnatt natt til fredag. 

Hensikten er å ramme politikerne primært, og at streiken i minst mulig grad skal ha skadevirkninger for den såkalte tredjepart – publikum.

Akademikerne fikk ikke gjennom slag for sine lønnskrav og kravet om mer av lønnsmidlene til lokal fordeling.

– I dag bestemmer noen få personer lønna til tusenvis av ansatte i hele kommunen. De ansattes kompetanse og ansvar har lite å si i forhandlingene, og lønnen bestemmes uavhengig av de ulike arbeidsplassenes behov. Vi har ikke råd til et arbeidsliv der dette ikke har betydning, sier Graff.

Streiken vil ramme politiske prosesser som blant annet budsjettarbeidet, et stort og viktig digitaliseringsprosjekt i kommunen og forberedelser til høstens valg, ifølge forhandlingslederen.

LO, YS og Unio kom til enighet med Oslo kommune i forhandlingene som ble avsluttet 1. mai.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.