Høyesterett er enstemmig i sin avgjørelse hvor de fastslår at Oslo kommunes oppsigelse av en helsefagarbeider var saklig begrunnet.

Høyesterett er enstemmig i sin avgjørelse hvor de fastslår at Oslo kommunes oppsigelse av en helsefagarbeider var saklig begrunnet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Høyesterett godtar oppsigelse av helsefagarbeider

Både tingretten og lagmannsretten ga helsefagarbeideren medhold i at oppsigelsen var ugyldig, men Høyesterett mener kommunen hadde saklig grunn til å si opp mannen.

Mannen hadde jobbet i kommunen siden 2004 og i 2010 ble han fast ansatt som ufaglært i hjemmetjenesten i Oslo. Fem år senere ble hjemmetjenesten omorganisert og han ble tilbudt å ta fagbrev som helsefagarbeider. Dette gjorde han, og året etter fikk han autorisasjon som helsefagarbeider. 

I 2017 fikk han fast stilling, men kort tid etter kom det klager både fra brukere og kolleger. I 2021 sendte kommunen en bekymringsmelding til Statsforvalteren og i 2022 trakk Statens helsetilsyn tilbake autorisasjonen hans. Deretter ble mannen sagt opp.