Mangel på sykepleiere kan bli en av Norges største utfordringer framover, mener Frp-nestleder Terje Søviknes. Han tar til orde for et realt lønnsløft.
Mangel på sykepleiere kan bli en av Norges største utfordringer framover, mener Frp-nestleder Terje Søviknes. Han tar til orde for et realt lønnsløft.Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Frp: Lønna til sykepleiere må opp

Det haster med å sikre et ordentlig lønnsløft til sykepleiere og omsorgsarbeidere, mener Frps Terje Søviknes. Han frykter skrikende sykepleiermangel i distriktene.

– Det vi ser nå, er bare starten på en kjempeutfordring. Aldringen i norsk befolkning gjør at vi vil trenge ekstremt mange flere i omsorgsyrkene i årene framover, sier Søviknes til NTB.

Utfordringen er særlig stor i distriktene, påpeker han.

– Med den alderssammensetningen mange distriktskommuner har, vil de rett og slett ikke klare omsorgsbyrden. I praksis soper byene til seg det som er av ledig kapasitet av sykepleiere. Dette er en av de største utfordringene Norge står overfor, konstaterer Frp-nestlederen, som tok opp temaet på Arbeidslivets toppmøte på Arendalsuka.

– Staten må gå foran

Søviknes erkjenner at det er krevende for politikere å gå inn i noe som det egentlig er partene i arbeidslivet som skal håndtere.

– Men vi mener det er helt nødvendig at staten ser på muligheter for å gå inn og bidra for å få et lønnsløft for sykepleiere spesielt, men også helsefagarbeidere, sier Søviknes.

– Staten kan gå foran og gjøre noe på det oppgjøret staten er part i, nemlig sykehusene og spesialisthelsetjenesten. Om staten gir sykepleierne her et særskilt løft, vil kommunene måtte følge etter.

– Ikke rom i år

I år endte lønnsoppgjøret for sykepleierne med streik og tvungen lønnsnemnd. I en fersk undersøkelse sier over sju av ti sykepleiere at de har vurdert å slutte eller bytte jobb det siste året, en kraftig økning fra tidligere år.

Søviknes forstår godt at mange er lite fornøyde.

– Samtidig var det ikke rom i år for å gjøre noe særskilt for sykepleierne, sier han.

Må utdanne flere

Det er imidlertid ikke bare et lønnsløft som må til. Også utdanningskapasiteten må styrkes betraktelig, mener Frp-toppen.

– Den er altfor lav i dag. Det overrasker meg at regjeringen har vært så passiv her, sier han.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.