Innen helsesektoren er det mange som jobber deltid. Her fra Eidskog helsetun i Eidskog kommune.

Innen helsesektoren er det mange som jobber deltid. Her fra Eidskog helsetun i Eidskog kommune.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Deltidsansatte får nye rettigheter

Et nytt lovforslag skal sikre at heltid blir hovedregelen, og at deltidsansatte får sterkere fortrinnsrett.

De nye kravene er en del av oppfølgingen av Arbeiderpartiets 100-dagersplan for den nye regjeringen og var på høring allerede i vinter.

Nå er selve lovforslaget lagt fram.

Regjeringens hovedgrep er en normgivende bestemmelse i arbeidsmiljøloven som sier at hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid. Behov for deltidsansettelse skal dokumenteres av arbeidsgiver.

Arbeidstilsynet får samtidig myndighet til å kontrollere at denne dokumentasjonsplikten etterleves.

I tillegg styrkes deltidsansattes fortrinnsrett på to områder. Det første er en presisering om at deltidsansattes rett til utvidet stilling også skal gjelde framfor ny innleie. Det andre er at deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til ekstravakter.

Lovforslaget sendes nå til behandling i Stortinget, der regjeringen må søke flertall for det i samarbeid med andre partier.

(©NTB)