Må vurdere merinnsyn i referater fra samordningsmøter

Åpenhet. Referater fra samordningsmøter mellom rådmann og ordfører kan ikke automatisk unntas offentlighet, konkluderer Fylkesmannen. Nå må Skien gå gjennom fire år med referater.
Rådmann Ole Magnus Stensrud i Skien vil foreslå for ordføreren at de fortsetter å ha jevnlige samordningsmøter. Foto: Magnus K. Bjørke

Etter klage fra Telemarksavisa har Fylkesmannen i Vestfold og Telemark opphevet Skien kommunes vedtak om å avslå innsyn i referater fra samordningsmøtene.

Fylkesmannen er enig med kommunen i at stikkordene fra samordningsmøtene kan kategoriseres som organinterne dokumenter. Fylkesmannen konkluderer likevel med at Skien kommune må vurdere meroffentlighet – og gi innsyn der allmennhetens interesse for innsyn veier tyngre enn kommunens behov for unntak.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.