Nye ansettelser

Tidligere jobberfaring
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Ny stilling
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynte i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017
Tidligere jobberfaring
Administrasjonssjef for Longyearbyen lokalstyre
Ny stilling
Rådmann i Bardu
Tidligere jobberfaring
Fylkesrådmann for Trøndelag
Ny stilling
Fylkesrådmann i Sør-Trøndelag
Tidligere jobberfaring
Daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund
Ny stilling
Senior Adviser i toll- og avgiftsdirektoratet
Begynte i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Gratangen
Ny stilling
Konstituert rådmann i Gratangen
Begynte i stillingen
Mandag, 3 oktober, 2016
Tidligere jobberfaring
Rådmann i Lunner
Ny stilling
Rådmann i Hjelmeland
Begynte i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Tidligere jobberfaring
Rådmann
Ny stilling
Pleie- og omsorgssjef
Begynte i stillingen
Mandag, 1 august, 2016
Tidligere jobberfaring
Rådmann
Ny stilling
Doktorgradsstipendiat
Begynte i stillingen
Mandag, 1 august, 2016
Begynte i stillingen
Mandag, 1 august, 2016

Sider