Rådmann i Bykle

Karina Sloth Grindland tiltrer som administrasjonssjef i Bykle 1. juni.

Navn Karina Sloth Grindland

Tidligere jobberfaring Kommer fra jobben som leder for helsetjenesten i Bykle og Valle,

Begynte i stillingen 31.05.2019

«Bykle kommune er også en kraftkommune med store ressurser, men disse inntektene er under press. Vi må tilpasse oss en ny virkelighet. Det blir derfor en prioritert oppgave for meg å tilpasse driften til endrede rammevilkår og økende krav til kommunen som tjenesteyter. Kommunen har de beste forutsetninger for å lykkes; ordnet økonomi, dyktige ansatte og positive innbyggere.»

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.