VMware-Buypass-DellEMC

Ti kommuner i Hordaland kvitter seg med passordet

Kommunene i Nord-Hordaland har valgt smartkort for sikker pålogging til sensitive personopplysninger. Vaksdal er første kommune som skal i gang med den nye løsningen.

Aage Husa som er fagleder for strategi i IKTNH

Små og mellomstore kommuner har gode erfaringer med å etablere egne driftsselskap for IKT. Samlokalisering av ressurser gjør det enklere å skape sterkere fagmiljø og få bedre forutsetninger til å etablere de mest moderne tjenesteleveransene. Dette er også tilfellet for IKT Nord-Hordaland (IKTNH) som har det strategiske og tekniske ansvar for IT-løsningene til kommunene Austervoll, Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy og Vaksdal.

-  Vi har klart å bygge en robust organisasjon med et høyt faglig nivå. Ved å samarbeide kan vi levere de mest moderne og verdiøkende tjenestene til de kommunalt ansatte, der særlig kravene til IT-sikkerhet er høye, sier Aage Husa som er fagleder for strategi i IKTNH. 

Smartkort for å etterleve nye regler

Hans organisasjon leverer tjenester til kommunens ansatte og elever, der en stor prosentandel av ansattejobber opp mot sikker sone. Her er sikkerhetsnivået særlig skjerpet for å beskytte sensitive persondetaljer. For å tilby mer brukervennlige tjenester og sikre samsvar med nye regler, har driftsselskapet valgt en sikkerhetsløsning med sertifikater på smartkort fra norske Buypass.

Magnus Lislevatn i VMware

- Det er blitt et krav om at kommunens fagapplikasjoner skal integreres mot nasjonal kjernejournal. Dermed blir det behov for løsninger som støtter nåværende og kommende krav og regler fra myndighetene, som nivå 4 autentisering for alle som jobber med sensitive personopplysninger. Dette tilsier gjerne bruk av smartkort og sikkerhet på samme nivå som innlogging i bank eller mot Altinn, sier løsningsrådgiver Magnus Lislevatn i VMware som peker på at skjerpet sikkerhet i dette tilfellet også gir løsninger som gjør arbeidsdagen enklere og bedre for de ansatte.

Lær hvordan din kommune kan få samsvar med nye regler her

Hans selskap har sammen med Buypass og Dell EMC levert flere løsninger inn i den kommunale infrastrukturen. Tilsvarende installasjoner er godt utbredt blant flere av landets største offentlige virksomheter som andre kommuner, interkommunale driftstilbydere og hos større sykehus. 

Kan utstede sikkerhetskortene selv

Smartkort-løsningen skal først testes ut blant de ansatte i helsevesenet i Vaksdal, og senere rulles ut i alle de andre kommunene. Dette betyr at den usikre og tidkrevende bruken av passord opphører, og erstattes med smarte sikkerhetskort. Disse brukes som multifunksjonskort på alt fra dører, skrivere og til å sikre kun èn pålogging til alle IT-systemer.

- De ansatte vil spare mye tid hver dag ved at de får rask, trygg og enkel pålogging til alle systemer. Vi får også enklere administrasjon fordi vi kan utstede kortene lokalt. Dermed slipper vi alle problemer tilknyttet passord i driften, sier Husa og legger til at det er en ren bonus at sikkerhetsløsningen samtidig fikser integrasjonen mot nasjonal kjernejournal som er en forutsetning for at leger fremover kan skrive ut resepter.

Smartkort-løsningen beskrives som en lavterskeltilnærming til å innføre bedre sikkerhet og hente hjem effektiviseringsgevinster samtidig som de ansatte får bedre arbeidsverktøy.

- Målet er alltid å tilby de mest brukervennlige systemene, og våre oppdragsgivere i 10 kommuner får nå løsninger som frigjør tid, fjerner risiko og gjør at vi kan kvitte oss med passord, sier Husa.

- Når hver ansatt i helsesektoren sparer flere minutter hver gang de skal inn i sine systemer, sier det seg selv av besparelsene per ansatt kan regnes i timer per uke. Dette gir en stor potensiell samfunnsgevinst som kan brukes på enda bedre pasientbehandling, sier Lislevatn.

Les mer om det kommunale kinderegget her: Frigjort tid, bedre løsninger og skjerpet sikkerhet.