Evry

Status for digitalisering av tjenesteområder fra EVRY

EVRY har sammen med NyAnalyse gjennomført «Kommuneundersøkelsen - Status for digitalisering i norske kommuner», for tredje året på rad. Undersøkelsen viser at kommunene har fått større tro på at digitalisering vil medføre omlegging og forenkling av arbeidsrutiner. Andelen som svarte positivt på dette har økt fra 23 og 68 prosent.

Skrur opp forventningene til digitale tjenester

I kommunal sektor er allikevel mye ugjort, men troen på at digitalisering vil gi bedre tjenester øker kraftig. Tre av seks kommunale tjenesteområder EVRY har undersøkt er i liten grad digitalisert, og med et sterkt innslag av manuelle prosesser.

Tilgang på kompetanse, ressurser og teknologi er ingen garanti for digital tjenesteinnovasjon. I privat sektor er konkurranse og muligheter for kommersiell suksess en sentral driver. I offentlig sektor er det økonomiske insentivet svakere, og politiske ambisjoner er den sterkeste og viktigste driveren. Fraværet av sterke økonomiske insentiver for tjenesteforbedring kan forhåpentligvis kompenseres av tydelig politiske mål, gode erfaringer i kommunene og digitalt modne innbyggere med klare forventninger om digital tjenesteinnovasjon. Mye taler for at det er denne utviklingen vi nå ser. 

Vil du lese mer eller laste ned hele rapporten gratis, klikk her.