VMware-Buypass-DellEMC

Snart hater du passord enda mer!

Nye regler gjør vondt verre. En kartlegging viser at svært mange kommuner gjør arbeidsdagen unødvendig tungvint for sine ansatte.

På nettsidene til Kommunenes sentralforbund heter det at «Digitalisering handler ikke bare om å endre arbeidsprosesser fra analoge til digitale, det handler like mye om å forenkle og forbedre arbeidsprosessene». Det står i sterk kontrast til situasjonen mange kommunalt ansatte møter, med: «Skriv inn brukernavn. Skriv inn passord. Beklager, feil brukernavn eller passord. Husk å skille mellom store og små bokstaver. Har du glemt passordet? Klikk her. E-postadressen er ugyldig».

- Passord har vært nødvendig for å beskytte verdier og sensitiv informasjon. Samtidig er det en falsk trygghet, noe som kan bekreftes fra undersøkelser som peker på at mange bruker stort sett de samme passordene fordi de har behov for over 25 passord hjemme og på jobb, sier Trygve Daae. Han er fagspesialist hos den norske teknologiutvikleren Buypass, som leverer sikkerhetsløsninger over hele Europa, og kanskje mest kjent for løsningen for ID og betaling til Norsk Tipping.

Vil du vite mer om hvordan din kommune kan kvitte seg med passord og samtidig få bedre sikkerhet? Les mer på denne ressurs-siden

De fleste kommuner har passordproblemer

I kommunal sektor kan det fort ta ansatte 10 minutter hver gang de skal logge seg inn fordi de må oppgi ulike passord tre eller fire ganger. Dette på morgenen, etter en pause, eller etter møter.

- Ganger man dette med tapt arbeidstid på titusenvis av kommuneansatte som behøver å komme inn i fagapplikasjoner, snakker vi fort om sløseri av store dimensjoner, sier Daae.

Utfordringene i kommunemarkedet er særlig store. Hos mange bunner dette i at det ikke brukes samme påloggingsløsning på alle passord-«steder», og såkalt nivå fire autentisering mangler.

- Jeg var nylig på en konferanse og snakket med ca. 50 av de nordligste kommunene i landet. Kun to av disse hadde løsninger som gjør at ansatte raskt og effektivt logget seg på en gang for alle tjenester. Dette betyr at veldig mye arbeidstid kastes bort.

Enkel digitaliseringsgevinst

Daae peker også på at dårlige løsninger gir større risiko. 

- Med tanke på at kommuneansatte må logge seg på flere steder med ulike passord når arbeidsoppgavene skal løses, sier det seg selv at det skapes prosedyrer som forringer sikkerheten. Gule selvklebende huskelapper under tastaturet er særlig utbredt. Årsaken er enkel: Det er umulig å hele tiden huske mange ulike kompliserte passord som skiftes hver måned.

Selv om ikke passord er et lederspørsmål, er nedsatt produktivitet det i aller høyeste grad. Daae poengterer derfor at dette er en lavterskeloppgave der rådmannen og IT-sjefen kan høste en stor digitaliseringsseier med lite innsats og til relativt lave investeringer.

- God digitalisering handler om å skape enklere og mer effektive arbeidsdager.

Ønsker du uforpliktende råd om hvordan lykkes bedre? Send mail til Daae ved å klikke her

Nye passordregler gjør vondt verre

Nye regler er på trappene, og berører alle kommunalt ansatte som behandler sensitive data. Når fagapplikasjoner integreres med nasjonale kjernesystemer kommer krav om nivå 4 autentisering.

- Da er passordets dager over, og man er nødt til å logge seg på med en sikker elektronisk ID som smartkort, sier Daae og peker på at dette er en velsignelse for kommunalt ansatte.

Ved å bruke smartkortet ved første pålogging til arbeidsmaskinen får man trygg tilgang til alle systemer og tjenester. Dette harmonerer også godt med nye internasjonale regelverk som er på trappene, fordi smartkort tilfredsstiller disse regulatoriske sikkerhetskravene.

- Alt som inneholder sensitive data i dag, beskyttes gjerne av passord. Slik er det i samfunnet for øvrig, og det er også grunnen til at kriminelle målrettet forsøker å tilrøve seg innloggingsdetaljer.

- Nye former for sikkerhetsteknologi som elektroniske sertifikater på smartkort eller mobil kan erstatte passordløsninger, resultatet er at sikkerheten øker og effektiviseringseffekter høstes.

Ønsker du å lære mer om hvordan sikkerhetsteknologi kan fremme produktiviteten for din kommune?

 Besøk denne siden for mer informasjon om nye krav som kommer og påmelding til gratis webinar der du lærer å løse utfordringene.