Kommunalbanken
KANO PÅ VEIEN: Veiforholdene ble vanskelige mange steder i Kristiansand kommune under flommen høsten 2017, som her ved bedehuset på Drangsholt langs riksvei 41.Foto: NTB/Scanpix

Problemløsning i Kommune-Norge

I høst flommet det over i Kristiansand og kommunen satt igjen med enorme skader. Salangen kommune har flyttet all IT-drift opp i skyen og Halden kommune har en egen handlingsplan for mangfold og integrering. På årskonferansen 2018 vil representanter fra tre kanter av landet dele sine erfaringer og komme med tips.

Innbyggerne i Kristiansand kommune opplevde i høst at hus ble ødelagt, bedrifter oversvømt og veier og togstrekninger stengt etter den kraftige nedbøren og påfølgende flommen. Sigurd Paulsen, beredskapsleder i Kristiansand kommune, skal dele hvordan de opplevde flommen, hvor forberedt de var på den og hvordan de jobber for å være beredt på fremtidige flommer. 

Sammen med statsmeteorolog John Smits og Cecilie Daae, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), vil vi få et innblikk i hvor ille været egentlig blir og hvor ofte det blir ille, samt hvilke utfordringer kommunene står overfor med et endret klima.

Digital beredskap

Digitalisering står høyt på agendaen i norske kommuner, både når det gjelder effektivisering av driften og for å møte innbyggernes behov. I tillegg har dagens konflikter og kriser en cyberdimensjon vi må være forberedt på.

Som en av de tre første kommunene i Norge, har Salangen kommune flyttet all IT-drift opp i skyen. Rådmann Frode Skuggedal kommer for å fortelle om gjennomføringen av prosjektet og dele noen tips og råd til andre som vil gjøre det samme. I tillegg vil Sofie Nystrøm, direktør i Center for Cyber and Information Security (CCIS) ta for seg hvordan vi kan, og burde, håndtere vår digitale sårbarhet.

Forhindrer radikalisering

I Halden står innvandrere for ca. 75 prosent av økningen i folketallet. Derfor har kommunen vedtatt en handlingsplan for integrering og mangfold. Karin Oraug leder prosjektet «Raskere bosetting» i NAV Halden, har deltatt i arbeidet med handlingsplanen. Oraug vil fortelle mer om hvordan de jobber med integrering i Halden. Sammen med journalist og forfatter Åsne Seierstad, som skal ta for seg radikalisering i byer og små steder, vil vi få et godt innblikk i de utfordringene og mulighetene som ligger i integreringsarbeid.

Etter konferansen blir det mat og mingling fra kl. 17.15, hvor det nye, norske stjerneskuddet ARY vil stå for underholdningen.

Velkommen til Kommunalbankens årskonferansen 14. februar på Astrup Fearnley Museet på Tjuvholmen i Oslo!

Meld deg på her

Les hele programmet her