KGK Norge AS

Hvordan innføre alkolås i din kommune?

Alle 422 norske kommuner, 18 fylkeskommuner, regjering, departementer og offentlige etater har et fellestrekk: de er samlet sett blant landets største arbeidsgivere og har store bilparker. Dermed er fylkeskommune og kommune en av landets største eiere av yrkesbiler og biler. I den sammenheng er det viktig å legge opp klare og tydelige retningslinjer for innføring av alkolås. Arbeidsgivere, ansatte, Akan kompetansesenter og MA - Rusfri Trafikk, er alle viktige for å bidra til å få på plass gode alkolåsløsninger, policyordninger og opplæring om god og riktig bruk av alkolås i offentlig eide kjøretøy.

Fakta om KGK

 • KGK er distributør for verdens ledende produsenter av tekniske høykvalitetsprodukter innen bil- og maritim sektor. 
 • KGK er en familiebedrift med over 70 år i bransjen og har 950 ansatte. Konsernet opererer i Sverige, Norge, Finland, Estland, Latvia og Litauen med en omsetning på ca. tre milliarder svenske kroner. 
 • KGK er markedsleder i Norden og representerer over 100 merker som blant annet ZF, Calix, Castrol, Dräger, NGK med flere.
 • Mer informasjon om KGK produkter er tilgjengelig på nettstedet: www.kgk.no
 • Kontaktperson: Christian Salvesen, mobil 45 28 27 71 og e-post: christian.salvesen@kgk.no

– Vi har nå fått et lovverk for å sikre innmontering og bruk av alkolås og det vil nok ytterligere bli utviklet til å omfatte flere områder enn bare busser og minibusser som brukes i persontransport mot vederlag i årene fremover. Nå er det viktig at vi sikrer at de ansatte er godt involvert i bruken og innføringen av alkolås, sier Christian Salvesen som er produktansvarlig for trafikksikkerhet og Dräger Alkolås hos KGK Norge. Stadig flere kjøretøy i Norge får nå innmontert alkolås som følge av at Stortinget våren 2018 vedtok endringer i vegtrafikkloven. Det nye regelverket trådte i kraft 1. januar 2019.

Alkolås ble først tatt i bruk som alternativ til straff ved promillekjøring i USA på midten av 1980-tallet. Sverige var det første landet i verden som tok i bruk alkolås for å kvalitetssikre transporter. Siden er alkolås tatt inn som et mulig tiltak i ISO 39001 for trafikksikkerhet. 

Akan kompetansesenter er viktig 

Omlag 20 000 kjøreturer foretas med promille hver dag ifølge Folkehelseinstituttet. Alkolås øker trafikksikkerheten for alle. Derfor er det viktig med kjennskap og kunnskap både blant ansatte og ledere dersom det vurderes å innføre alkolås. Akan tilbyr partene i norsk arbeidsliv kunnskap og veiledning i hvordan man snakker om og håndterer uønsket atferd knyttet til alkohol, narkotika, medikamenter og spillproblematikk i jobbsammenheng. 

Fakta om Akan kompetansesenter

 • Akan kompetansesenter er en ideell organisasjon som ble etablert i 1963 og er et trepartssamarbeid mellom partene i arbeidslivet. (Næringslivets hovedorganisasjon (NHO, Landsorganisasjonen i Norge (LO) og staten). 
 • Akans hovedoppgave er å støtte ledere og medarbeidere i å forebygge og håndtere rus og avhengighetsproblematikk. 
 • En viktig del av arbeidet er å hindre frafall i arbeidslivet. 
 • Akan kompetansesenter støtter små og store arbeidsplasser med å etablere gode systemer for å hindre og tidlig gripe fatt i risikofylt bruk av rusmidler, medikamenter og spill, samt tiltak som innebærer at de som har behov tilbys hjelp så tidlig som mulig. 
 • Kontaktperson i Akan kompetansesenter: Annette Paul, mobil 936 95 125 og e-post: annette.paul@akan.no.

 

1. januar i år ble alkolås påbudt i alle minibusser og busser som driver persontransport mot vederlag. Påbudet gjør det enda viktigere at virksomheter som driver med persontransport jobber forebyggende ovenfor sine ansatte. 

- Akan kompetansesenter har utviklet gode systemer for å forhindre og tidlig gripe fatt i risikofylt bruk av rusmidler, medikamenter og spill. Vi ønsker å bidra til bevissthet, holdninger, trygghet og ivaretakelse. Vi har utviklet appen «Akan på 1-2-3» som gir konkrete svar når en leder står i en vanskelig situasjon, som at en ansatt ikke får startet bussen fordi alkolåsen slår ut, sier Annette Paul, seniorrådgiver i Akan kompetansesenter.

Akan kompetansesenter har også laget en egen brosjyre «Alkolås for bedrifter på 1-2-3»
spesielt beregnet på transportbransjen.

- I kort tekst gir brosjyren blant annet informasjon om hvordan følge opp enkeltpersoner med tanke på endring. En individuell Akan-avtale er et viktig virkemiddel for å hindre frafall i arbeidslivet, sier Annette Paul. 

MA – Rusfri Trafikk har vært klare i sine råd

En av de som har jobbet aktivt for å få innført økt bruk av alkolås i Norge er MA – Rusfri Trafikk. MA er en organisasjon som arbeider for å hindre at du møter en ruspåvirket sjåfør i trafikken. Organisasjonens langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli skadet som følge av ruspåvirket kjøring. – I dag vet vi at minst 21 prosent av alle dødsfall i trafikken skyldes ruspåvirkning, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen som er generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk i Norge. 

Fakta om MA – Rusfri Trafikk

 • MA - Rusfri Trafikk er en uavhengig organisasjon som arbeider for å hindre at du møter en ruspåvirket sjåfør i trafikken. 
 • Langsiktig mål er at ingen skal dø eller bli skadet som følge av ruspåvirket kjøring. 21 prosent av alle dødsfall i trafikken skyldes ruspåvirkning. 
 • Alle som ønsker det, kan bli medlemmer i MA – Rusfri Trafikk. 
 • Kontaktperson i MA – Rusfri Trafikk: Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær, mobil 926 43 804 og e-post: elisabeth@marusfritrafikk.no

Å bruke alkolås som et element i et kvalitetssikringssystem vil også forbedre arbeidsmiljøet i bedrifter og organisasjoner. – Som arbeidsgiver eller annen ansvarlig person, er det viktig å utarbeide rutiner for hva man skal gjøre dersom en fører blåser positivt for promille. Viktige spørsmål arbeidsgiver må stille seg er: Skal resultatet kobles til virksomhetens alkoholpolicy, eller skal alkolåsen bare brukes som en ren startsperre, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

– Vi finner personer med alkoholproblemer i alle sosiale klasser og yrkesgrupper, og ofte er problemene ukjent for familie, venner, kollegaer og arbeidsgiver. I de tilfellene der man kjenner til et alkoholproblem, kan det være vanskelig å vite hvordan man skal takle det. Økt bruk av alkolås er en enkel og effektiv måte å bygge et positivt omdømme på for fylkeskommuner, kommuner og offentlige og private selskaper med bilparker, mener Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

En beslutning om bruk av alkolås vil kreve innsatsvilje og tålmodighet fra ledelsen. Bruken må integreres i alle virksomhetens deler, f.eks. må alle kjøretøyer utstyres med alkolås, ikke bare de tyngre kjøretøyene. Dette er MA – Rusfri Trafikk sine råd til fire kloke grep:

 1. Beslutning og forankring
  En beslutning fra ledelsen om å installere alkolås, må kommuniseres og forankres i hele organisasjonen. På den måten vil man skape forståelse, interesse og en følelse av forpliktelse.
   
 2. Politikk og målsetning
  Det må utarbeides en enkel trafikksikkerhetspolicy med tydelige, realistiske mål som er enkle å følge opp. Policyen må også inneholde retning og intensjon for arbeidet. For å skape aksept og stimulere til deltagelse, må policyen kommuniseres gjentatte ganger slik at den blir kjent i hele organisasjonen.
   
 3. Handlingsplan og tiltak
  En handlingsplan må beskrive hvordan trafikksikkerhetspolicyen skal iverksettes (tidsplaner, ansvar mv). Planen må også ta hensyn til de ansattes integritet og jobbsikkerhet. Aktuelle tiltak ved introduksjon av alkolås kan være informasjonskampanjer og opplærings- og undervisningsprogrammer. Man kan også sette alkolås som betingelse ved anskaffelser.
   
 4. Kontroll og evaluering
  For å sikre at ønsket effekt er oppnådd, må prosessen og resultatene evalueres.

– Alkolås gjør dessuten at man kan være sikrere på å nå sitt transportmål uten at uhell skjer. Dette gjelder alle som ferdes på veien, både tilbydere av transporttjenester og vanlige trafikanter, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Trygging av bilpark

– Vi ser at mange kommuner og virksomheter nå tar kontakt for å få mer kunnskap om hvordan de bidrar til økt trafikksikkerhet ved å montere inn alkolås i sine kjøretøy, sier Christian Salvesen. Dräger Alkolås er den mest brukte alkolåsen i Norge i dag og KGK er distributør for verdens ledende produsenter av tekniske produkter til bil- og maritim sektor. Dräger har vært en ledende global produsent og leverandør av måleinstrumenter for måling av alkohol til politi og myndigheter i over 65 år. Over 30 millioner alkotester blir foretatt hvert år med Dräger-produkter over hele verden. Kontinuerlig utvikling gjennom mange år har gjort Dräger sine alkotestere pålitelige og raske i bruk. 

Når du monterer inn alkolås i kommunale kjøretøy bør du tenke på:

 1. Dokumentasjon av alkolås. Vi anbefaler å be om å få se godkjenningspapirer fra CENELEC (siste godkjenning fra 2014) i hvert enkelt tilfelle
 2. Oppvarmingstid. Med klimaet vi har i Norge om vinteren er det også viktig at alkolåsen har rask oppstarts-/oppvarmingstid
 3. Et utbredt forhandlernettverk som kan bistå med montering og kalibrering i din lokale kommune
 4. Døgnsupport er også viktig for å sikre at kjøretøyet er operativt til enhver tid. Et eneste driftsstopp kan koste tusenvis av kroner
 5. Alkolåsen bør også kunne skille alkohol i utåndingsluft fra alkohol som f.eks. finnes i munnskyllevann, spylervæske eller håndsprit. 

Korrekte blåseprøver

Alkolås IL7000 i bil
Alkolås IL7000 i bil

Dräger alkolås, som er svært enkel å bruke, skiller ut alkohol fra brukerens utpust. I enheten ligger det imidlertid en svært avansert teknologi. – Enkel bruk er viktig for oss. Over 99 % av alle sjåfører kjører i edru tilstand. Derfor er det viktig for oss at bruken av alkolåsen ikke forårsaker ulemper eller problemer for disse sjåførene. Det skal være like enkelt å betjene alkolåsen som å ta på seg sikkerhetsbeltet, sier Christian Salvesen.  

Menyen er på norsk. En utåndingsprøve skal være lett å utføre uten at brukeren trenger å lese en bruksanvisning i forkant. Under selve pusteprøven analyserer alkolåsen et antall ulike parametere som avgjør om det er et menneske som blåser eller om det er noen som forsøker å lure systemet. Dette gjør alkolåsen sikker, men samtidig ukomplisert i bruk. 

Alkolåsen er raskt klar, og benytter kun noen sekunder i oppstartstid. Riktig resultat leveres uansett temperatur!

– Informasjonen i alkolåsen er kryptert. Alkolåsen er dessuten enkel å montere i alle kjøretøy og kan utstyres med GPRS-modul samt førerbyttemodul, sier Salvesen.

Sikker kjøring med alkolås 

Dräger alkolås er brukt millioner av ganger og teknologien sikrer gode måle- og loggfunksjoner. Det er derfor umulig å manipulere alkolåsen. Det er flere sikkerhetsmekanismer i systemet som hindrer juks.

– Busselskapene er for øvrig en av de næringene som har vært flinkest til å montere inn alkolås for å trygge passasjerer så vel som sjåføren, sier Salvesen. Norske kommuner og fylkeskommuner bør gå i front med å sikre sine yrkesbiler, busser og bilparker med alkolås.