Framsikt
foto: Kjøland Illustrasjon
foto: Kjøland Illustrasjonfoto: Kjøland Illustrasjon

Enklere og bedre oversikt med effektiv rapportering

Asker kommune tok i bruk Framsikt for å få bedre oversikt og mer effektiv økonomioppfølging. Samtidig fikk de en snarvei inn til et verktøy som også har forenklet økonomirapporteringen på alle nivåer av den kommunale administrasjonen.

Framsikt AS

Det norske programvareselskapet Framsikt leverer verktøy for analyse, budsjettering, økonomiplanlegging og virksomhetsstyring til kommunal sektor.

Produktene deres er utviklet i tett samarbeid med norske kommuner og Innovasjon Norge.

Les mer: www.framsikt.no

 

Da rådmannen i Asker kommune la inn i handlingsplanen at kommunen skulle spare 5 prosent - tilsvarende 20 millioner kroner - hvert år fremover, fikk Økonomisjef Randi Sandli en ny utfordring. Heldigvis visste hun godt hvordan hun kunne angripe den:

- Vi ønsket ikke å hente frem ostehøvelen for å kutte overalt etter samme prinsipp, for vi visste at det måtte finnes områder i kommunen hvor rommet for effektivisering var større enn andre steder. Dette var den opprinnelige grunnen til at vi anskaffet oss Framsikt, slik at vi på en enklere måte kunne se Asker opp mot sammenlignbare kommuner. Ved å bruke Framsikt til å gjøre handlingsromanalyser fant vi ut mer om hvor vi var dyrere og hvor vi var rimeligere, og i sum fikk vi et langt bedre utgangspunkt for hvor vi kunne effektivisere, forteller Sandli. 

Effektiviserer rapporteringen

Erfaringene med dette var så gode at Sandli og andre i Asker-administrasjonen bestemte seg for å se nærmere på andre moduler i Framsikt. De ble en tidlig kunde på den nye rapporteringsmodulen som ble lansert i vår, og det har gitt alle nivåer i kommunen en langt enklere måte å jobbe på.

- Vi foret kommunebudsjettet for 2017 inn i systemet, sammen med alle data om det som er vedtatt i handlingsprogrammet. Deretter inviterte vi alle virksomhetsledere til workshop for å lære å utarbeide og periodisere budsjettet sitt riktig i Framsikt. Kommunen bruker Visma for Lønn og HR, og Agresso for budsjett og økonomi, men nå kobles data fra disse systemene sammen i Framsikt, sier hun.

- Det gjør at budsjettering kan foregå på en mye bedre måte, og forenkler samtidig alt som har med den regelmessige rapporteringen å gjøre, enten det er den månedlige rapporteringen fra virksomhetene til rådmannen eller tertialrapporten fra rådmannen til politisk nivå. Alt dette gjøres nå effektivt i ett system, og det systemet er Framsikt.

Dette har gitt så gode resultater at de jobber med å utvide modulens nedslagsfelt ytterligere. Nå skal sykefraværsdata fores inn i Framsikt, slik at virksomhetene vil få et slags “dashbord” med data om både økonomi og sykefravær.

- Dette vil bli et nytt styringsverktøy for virksomhetslederne. Da slipper de å gå inn i ulike systemer, og får heller et samlet øyeblikksbilde i form av en grafisk fremstilling - hvor de dessuten kan drille seg videre ned i detaljene på en langt enklere måte enn om de skulle gjort samme øvelse i økonomisystemet, sier Sandli fornøyd.

Lite motstand

Alt dette har møtt gode tilbakemeldinger i rekkene. Noen av virksomhetslederne ble riktignok litt overrasket da de møtte på budsjettworkshop og måtte jobbe i Framsikt istedenfor det gamle systemet, men tilbakemeldingene har likevel vært gode.

Det kan ha hjulpet at Sandli og økonomiavdelingen har lagt inn brukerstøtte hver måned når virksomhetslederne skal rapportere. Da åpner de dørene i to dager, hvor alle kan komme inn å få hjelp til sine gjøremål direkte på sin egen, bærbare datamaskin.

- Da kan de få hjelp til å lese og forstå rapportene, til å skjønne hvordan systemet fungerer, til å drille seg inn i dataene, utarbeide prognoser og foreta månedsrapportering. Det er viktig at vi gjør dette hver måned, og ikke overlater dem til seg selv etter én dags kursing. Og så langt har vi altså fått gode tilbakemeldinger på at dette gir brukerne en ny, effektiv hverdag hva angår rapportering og budsjettoppfølging, sier Sandli.

Fusjoner og fremtid

Én ting er å få en ny hverdag, men nylig ble det også vedtatt at Asker også skal få en helt ny fremtid. Fra 2020 skal Asker, Hurum og Røyken bli én kommune, og det er en stor oppgave å finne ut hvordan det skal gå mest mulig knirkefritt.

- Begge de to andre kommunene er også med i pilotprosjektet knyttet til videreutviklingen av Framsikt. Vi etablerer nå den nye kommunen inn i Framsikt og legger inn alle budsjett-data, slik at vi kan begynne å jobbe med prognoser. Fra 2018 skal vi lage skyggebudsjett for 2019 for “Nye Asker”, så dataene i 2017 må overføres til Framsikt, og så må vi jobbe derfra. Dette blir et viktig arbeid nå i 2017, og det blir veldig spennende, sier Sandli.

Daglig leder i Framsikt, Halvor Walla, sier at selskapets verktøy er laget for å effektivisere virksomhetsstyringen og dermed gi rom for å gjøre de riktige prioriteringene for innbyggerne i kommunen.

- Asker er derfor et veldig godt eksempel på hva vi i Framsikt ønsker å bidra med til norske kommuner, sier han.