Framsikt AS

– En fryd å ta i bruk Framsikt

Anne Rudi er økonomisjef i ikke bare én, men tre kommuner i Numedal. Da kommer det godt med å kunne droppe klipp og lim i Excel for godt. – Dette er et kraftig verktøy, som fungerer veldig, veldig bra for oss, sier Rudi.

Å være økonomisjef for ikke bare én, men tre rådmenn, ble nettopp mye mer strømlinjeformet for Anne Rudi med Framsikts modul for Økonomiplan. Nå kan alle fra øverste hold til enhetsledere og mellomledere og nedover i systemet, legge fra  seg klipping og liming i regneark. I stedet løfter de blikket inn i samme skybaserte system for å få oversikt over og kontroll på økonomien.

De oversiktlige økonomiplanene kan ses i digitale utgaver på kommunens hjemmeside, og i sin tur leses av politikere, innbyggere, media og andre interesserte.

For det kommunale kinderegget Nore og UvdalRollag og Flesberg, har dette nærmest vært et teknologisk kvantesprang fra kontorpulten og inn i skyen. 

– Det har vært en fryd å jobbe med Framsikt-verktøyet og rådgiver Henrik. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Anne Rudi.

De har gått all in

Framsikt sine systemer er bygget opp i moduler som kan brukes hver for seg eller sammen. Numedalskommunene gjorde seg først kjent med analyse-modulen. 

– Dette var i 2017. I 2018 tok vi i bruk økonomiplanmodulen i alle tre numedalskommunene.

– Hvordan har dette fungert?

– Vi er kjempefornøyde og tenker at dette kommer til å bli veldig, veldig bra for rådmennene, alle lederne og alle virksomhetslederne, sier Rudi. 

Rådgiver Henrik Westlie Moen mener Rudi og teamet hennes har fått mye igjen for å være :

– Det har vært veldig moro, spennende og utfordrende! Numedalskommunene har vært framoverlente, nysgjerrige og kasta seg ut i det. De har vært ekstra og gått all in, og det har vært givende å få være med på, sier Westlie Moen.

OM ANNONSØREN

  • Framsikt er et programvareselskap som sikter seg inn mot kommunal sektor.
  • De tilbyr verktøy for analyse, budsjettering, økonomiplanlegging og virksomhetsstyring.
  • Verktøyene utvikles i tett samarbeid med norske kommuner for å gi effektiv støtte til hele årshjulet for styring.

Les mer: www.framsikt.no

 

Skreddersydd for norske kommuner

Stadig flere norske kommuner har tatt i bruk hele eller deler av Framsikt. Hele 125 kommuner har tegnet avtale om å innføre hele eller deler av det skybaserte verktøyet. Rådgiver Henrik har hjulpet blant annet Alta, Drammen, Kristiansand og Holmestrand over i en fremtidsrettet og skybasert arbeidshverdag.

Men hvordan fungerer det egentlig å skulle omstille en hel organisasjon?

– Er det ikke en utfordring å skulle gjøre om på alle arbeidsrutiner og vaner? Og klarer man å følge opp arbeidsoppgavene underveis i prosessen?

– Det er nok bøygen med å gå inn i noe nytt. Når du får et nytt system, må du ofte tenke og gjøre det annerledes enn du gjorde før. Det er klart det er en prosess, og det er avgjørende at man er motivert og komfortabel med å endre systemene sine. Men når man først har tatt det grepet, vil man få uttelling rimelig raskt.

– Hvilken uttelling snakker vi om, nærmere bestemt?

– Brukerne gir tilbakemelding om at de nesten umiddelbart får mye bedre kontroll, og arbeidsbesparelser i en hel del prosesser.

En ny arbeidshverdag

Rudi forteller på sin side om en ny arbeidshverdag med Framsikt sin Økonomiplanmodul:

– Fordelene er oversikten og helheten. Arbeidet blir mye mindre personavhengig, og du får også formidlet alt ut til politikere og publikum på en veldig oversiktlig måte.

– Kan man trekke det så langt som å si at denne løsningen legger bedre grunnlag for demokratiet?

– Dette er hele essensen. Det er ikke naturlig for alle innbyggere å gå løs på en økonomiplan trykket opp i eksemplarer på 250 sider og begynne å dra ut essensen av det. Her er det snudd på hodet: Er du interessert i skole, trykker du på skole, og tallene og tiltakene vil lyse mot deg. Det kan få flere folk til å begynne å engasjere seg, sier Rudi, og legger til:

– Og så er det veldig gøy når man har fått dreisen på det, forteller Rudi.

Framsikt sine skybaserte løsninger består av seks ulike moduler, og til sammen støtter disse en helhetlig årshjul-prosess. Modulene kan brukes både hver for seg og sammen:

• Analyse - med effektiv ståsteds-analyse og et bugnende utvalg av kvalitetsindikatorer. Ingen andre verktøy gjør samme jobben med å pakke ut og servere Kostra-tall.

• Strategi og utredning - støtte for å utrede økonomisk handlingsrom og belyse muligheter for prioritering.

• Årsbudsjett - verktøy for å lage gode årsbudsjett. Inkludert lette og oversiktlige funksjoner for lønnsbudsjettering.

• Virksomhetsplan - sett mål, frister, ansvarlige for oppfølging og få oversikt underveis. 

• Rapportering - effektiv utarbeidelse av måneds-, tertial- og årsrapporter.

I tillegg til moduler for Analyse og Økonomiplan, har Numedalskommunene også tatt i bruk modul for Rapportering. Første tertialrapport er klar i mai. 

– Framsikt svarer virkelig til all forventning, og vi gleder oss til å gå i gang med økonomiplanarbeidet for kommende år. Dette er et svært kraftig verktøy, og vi vurderer å anskaffe oss modul for virksomhetsplan for å få utnyttet verktøyet enda bedre, sier Anne Rudi.