Evondos as

Dette er noe kommunene bare må gå i gang med

Roboter for medisinutdeling gir brukere av kommunale tjenester riktig medisin til riktig tid. Erfaringene fra Stavanger viser at dette er noe andre kommuner også bør gå i gang med.Kommunen har 154 roboter plassert hjemme hos brukere, som har levert ut 284.000 medisindoser.

– Brukere som surrer med medisinene kan jo gjerne ta sovemedisin til frokost, sier Bjarte Bøe. Han er spesialrådgiver i Stavanger kommune.

Og riktig medisin til riktig tid er helt essensielt ved mange helsetilstander: 

– Vi bruker Evondos også i bofellesskap, og innen rus- og psykiatritjenesten, fortsetter Bøe.

Allerede i 2017 startet Stavanger kommune utprøvingen av medisineringsrobotene fra Evondos. Nå har de 154 roboter plassert hjemme hos brukere, som pr. 25.05.21 har levert ut 284.000 medisindoser.

Alle disse medisindosene er delt ut automatisk. Roboten minner brukeren om å ta riktig medisin til riktig tid, og deler ut riktig dose. Om brukeren glemmer å ta medisinen, får helsepersonell varsling.

Dette fungerer spesielt godt for eldre brukere som ønsker å leve selvstendig i egen bolig.

Bjarte Bø, spesialrådgiver
Bjarte Bø, spesialrådgiver

Bøe råder andre kommuner som vil prøve ut dette til ikke å bruke for mye tid og ressurser på planlegging og overordnede vurderinger:

– Bare gå i gang, få det ut til brukerne. Det er liten risiko, og de økonomiske og personalmessige fordelene blir synlige i praksis. -Bjarte Bøe Spesialrådgiver, Stavanger kommune

Kom i kontakt med Evondos her.

Gir helsegevinst

Kim Tollefsen er sykepleier i hjemmebaserte tjenester fra Stavanger kommune. Han forteller at medisiner som tidligere skulle gis til gitte tider la sterke føringer for arbeidet hans.

MINDRE STRESS: Innføringen av Evondos i hjemmetjenesten til Stavanger kommune har gitt sykepleier Kim Tollefsen en mindre stressende arbeidshverdag.
MINDRE STRESS: Innføringen av Evondos i hjemmetjenesten til Stavanger kommune har gitt sykepleier Kim Tollefsen en mindre stressende arbeidshverdag.

– Robotene fra Evondos gir meg vesentlig mindre stress i hverdagen. Vi slipper å bruke mye tid på kjøring og utdeling. Tidligere var vi jo ofte rene medisintaxier, sier Tollefsen.

I tillegg ser han at riktig medisin til riktig tid gir pasientene en helsegevinst.

– Evondos gjør pasientene mer selvstendige. De fleste vil jo klare seg selv, og ikke være avhengig av at vi kommer med medisiner flere ganger daglig. - Kim Tollefsen Sykepleier

For å sikre at teknologien virker til enhver tid har Evondos 24-timers kundeservice, og robotene er koblet opp mot en sentral som registrerer all statistikk.

Det viktigste for Kim Tollefsen er at dette fungerer i praksis:

– Vi opplever få feilmeldinger og alarmer fra robotene. Det gir oss tid til å prioritere andre oppgaver, sier han.

TID TIL PASIENTER: For Kim Tollefsen er det viktig med tid til å snakke med pasientene.

TID TIL PASIENTER: For Kim Tollefsen er det viktig med tid til å snakke med pasientene.

99,5 % medisiner til riktig tid

– Driftssikkerhet og enkel betjening har vært helt vesentlig for oss i utviklingen av Evondos, sier Anette Landsverk Sæther. Hun er sykepleier, og nå teamleder for kundeopplæring og oppfølging hos Evondos.

Hun forteller at det er viktig for Evondos med tett oppfølging av kundene, også etter at løsningen er tatt i bruk av kommunene.

– Vi er opptatt av tett dialog med kundene, og gjør kontinuerlig forbedringer på bakgrunn av tilbakemeldinger fra kommune og brukere. -Anette Landsverk Sæther Teamleder, Evondos

Robotene fra Evondos har pr. 24.05.21 utlevert mer enn 8,9 millioner medisindoser i Norden. 99,5 % av disse er utlevert til riktig tid.

– Dette viser jo at systemet funger, sier Sæther.

– Selv ikke brukere på 90 år kan gjøre noe galt. Ikke engang å trekke ut kontakten vil stoppe roboten i å levere ut medisiner til riktig tid. -Anette Landsverk Sæther Teamleder, Evondos

Ved strømbrudd vil nemlig et backupbatteri sørge for driften, samtidig som den kommunale tjenesten blir varslet.

Fordel med tidlig innsats

Hvem som skal få tilbud om Evondos i Stavanger, kartlegges av kommunen.

– Den viktigste forutsetningen er at pasientene er innstilt på å ta medisinene selv. Så sant den viljen er der, vil de aller fleste bli trygg på den nye hjelperen sin etter å ha prøvd ut roboten i 2–3 uker, sier Sæther.

Erfaringen fra Stavanger kommune er at det lønner seg å innføre Evondos tidlig i et pasientløp, spesielt for eldre pasienter.

– Det er en fordel å la eldre brukere venne seg til teknologien før evner og sanser blir redusert. Da takler de overgangene bedre når helsesituasjonen blir slik at de i perioder veksler mellom opphold på sykehus, sykehjem og egen bolig, avslutter Kim Tollefsen.

Kom i kontakt med Evondos her.

FULL KONTROLL: Pasientene til Kim Tollefsen får utlevert riktig medisin til riktig tid i små poser – av roboten fra Evondos.
FULL KONTROLL: Pasientene til Kim Tollefsen får utlevert riktig medisin til riktig tid i små poser – av roboten fra Evondos.

Evondos medisineringstjeneste

Roboten kan personaliseres, for eksempel med mannlig eller kvinnelig stemme

Roboten kan personaliseres, for eksempel med mannlig eller kvinnelig stemme

Rullene med medisiner dobbeltsjekkes, både av apotek og helsepersonell.

Rullene med medisiner dobbeltsjekkes, både av apotek og helsepersonell.

Kun helsepersonell har tilgang til å etterfylle medisiner.

Kun helsepersonell har tilgang til å etterfylle medisiner.

Det eneste brukeren trenger å gjøre, er å trykke på den grønne knappen.

Det eneste brukeren trenger å gjøre, er å trykke på den grønne knappen.

Fakta om medisindispensere i Norge

Over 150 norske kommuner har tatt i bruk elektronisk medisindispensere

Nesten 6.000 elektronisk medisindispensere var i bruk i Norge i 2020, ifølge tall fra Helsedirektoratet

Økonomisk gevinst – spart tid – bedre tjeneste:

  • Kommunene bruker elektronisk medisindispensere til å frigjør ressurser internt til andre oppgaver, bidra til å redusere stress hos ansatte, sikrer rett medisin til rett tid, samt bidra til økt selvstendighet, mestring og trygghet hos tjenestemottaker.
  • Rana kommune reduserte antall besøk fra hjemmetjenesten til tjenestemottakere, i en utprøving av Evondos, med over 80%. I dag har Rana kommune 75 elektronisk medisindispensere fra Evondos

Kom i kontakt med Evondos her.