LUP
Anja Østerli i Asker kommune foran resepsjonen laget av ombruksmateriale. Foto: Per-Christian Lind
Anja Østerli i Asker kommune foran resepsjonen laget av ombruksmateriale. Foto: Per-Christian Lind

De sparte Asker for 11 millioner kroner

Da LUP førte Loopfront og Asker sammen, visste ingen at kommunen ett år senere ville ha spart 11 millioner kroner ‒ basert på nyskapende tenkning og ny software.

Januar 2021 av Ida Laustsen

64 gratis stoler høres kanskje ikke så mye ut. Men hvis du tenker at selv en ganske enkel stol kjapt koster 2000-3000 kroner, er du straks oppe i nærmere 200 000 kroner. Og hvis du ganger dette beløpet igjen med X antall andre møbler du slipper å kjøpe inn, sitter du plutselig med innsparinger i mangemillionersklassen.

For Asker har denne nye måten å tenke på betydd innsparinger på 11 millioner kroner ‒ så langt. Det er nesten like mye som det for eksempel koster å drifte 100 barnehageplasser i ett år.

Møttes på «date»

Asker kommune og Loopfront fant hverandre på en leverandørkonferanse arrangert av Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) høsten 2018. LUP arrangerer jevnlig denne typer «dating-arenaer» for næringsliv og offentlige virksomheter, og denne gangen var det altså full klaff. Loopfront presenterte sin forretningsidé, som var nettopp det Asker så etter i sin jakt på å stimulere til ombruk i forbindelse med at de skulle slå seg sammen med kommunene i Røyken og Hurum.

Michael Curtis i Loopfront. Foto: Per-Christian Lind
Michael Curtis i Loopfront. Foto: Per-Christian Lind

‒ Det ble en «match made in heaven», forteller daglig leder Michael Curtis i Loopfront. ‒ Sammen utviklet vi en softwarepilot skreddersydd for å registrere alt inventar i 25 lokasjoner som ble påvirket av sammenslåingen. Vi la også inn hva det ville koste å kjøpe tilsvarende nye møbler og hvor mye CO2 som ble spart om kommunen i stedet brukte ting om igjen.

Piloten gjorde det rett og slett svært mye enklere å finne ut om det man trengte allerede fantes et annet sted i et av de andre 24 lokasjonene.

Stolbein ble resepsjon

Asker registrerte inventaret selv ved hjelp av to innleide studenter, mens Loopfront sto for utvikling og brukervennlighet ved den nye løsningen, sier ombruksansvarlig Anja Østerli, som var den som i sin tid tok initiativet til ombruksprosjektet i kommunen.

‒ I tillegg har vi reparert eller redesignet en mengde materialer som ikke lenger kunne brukes til sitt opprinnelige formål, forteller hun. ‒ For eksempel er gamle stolbein allerede blitt omskapt til en helt ny resepsjonsdisk, og vi kommer med flere slike løsninger til et nytt bibliotek som skal opp nå.

Kommunen bruker lokale arbeidssentre for mennesker med nedsatt funksjonsevne til alt fra reparasjoner og redesign til omsying og maling. I tillegg har de inngått et samarbeid med den sosiale entreprenøren Circular Ways til å designe og bygge de større redesign-møblene. Med andre ord er det også et solid innslag av sosialt entreprenørskap i prosjektet.

Resepsjonsdisken som er laget av gamle stolbein Foto: Per-Christian Lind
Resepsjonsdisken som er laget av gamle stolbein Foto: Per-Christian Lind

Andre kommuner ser til Asker

Når det ikke har vært mindre utgifter til reparasjon eller redesign, har altså det «nye» inventaret vært helt gratis for kontorene som overtok dem. Eneste øvrige kostnad er de 3000 til 8000 kronene Loopfront tar i måneden for å drifte og videreutvikle løsningen. Småpenger i forhold til besparelsen på 11 millioner koner ‒ og 107 tonn CO2. Dermed ikke rart at Østerli stadig oftere blir kontaktet av andre kommuner, fylkeskommuner og private selskaper som ønsker å kopiere pilotløsningen til sitt bruk.

‒ Innsparingene har vært mye større enn vi trodde. Nå ønsker vi å ta med oss erfaringene fra dette prøveprosjektet over i vanlig drift, slik at hele kommunen kan høste fordelene, sier hun.

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) mener den nyoppståtte kjærligheten mellom Asker og Loopfront viser hvor viktig det er med møteplasser hvor innkjøpere og leverandører kan komme i dialog med hverandre.

Vår rolle er å koble offentlige virksomheter som ønsker seg innovative løsninger med leverandører som kan utvikle dem. At Loopfront og Asker i dette tilfellet sammen utviklet en nyskapende pilot som sparer penger og klimautslipp, er vinn-vinn for alle parter, sier Ida Laustsen i LUP.

Et springbrett

Michael Curtis er på sin side minst like opptatt av hva tiltakene i Asker så langt har spart verden for. I tillegg til de 107 tonnene med CO2, er også 62 tonn avfall blitt «borte».

‒ Tenk hvis flere kommuner tok kontakt med oss og vi klarte det samme med dem! Da blir Kommune-Norge sirkulær! Bare i Norge kaster vi 1,9 millioner tonn materialer hvert år, det samme som nesten en million teslaer. Jeg mener at det vi driver med kan bidra til å redde verden, og det gjør jobben vår virkelig meningsfylt, sier han.

Michael Curtis i Loopfront. Foto: Per-Christian Lind
Michael Curtis i Loopfront. Foto: Per-Christian Lind

Suksessen med Asker kommune er definitivt blitt noe å bygge videre på for Loopfront. I Norge jobber de nå med et tjuetalls store private og offentlige kunder om lignende løsninger, de har fått sin første kommunale kunde i Sverige og er på vei inn i det tyske markedet.

Nyttig samarbeid

‒ Det unike vi gjør, er å utvikle den operative infrastrukturen som nødvendigvis må komme i forkant av en velfungerende offentlig markedsplass. Det hjelper ikke med verdens flotteste nettløsning, hvis ikke de som er ment å tilby inventar eller bygningsmasse har oversikt over egne eiendeler og har et beslutningsgrunnlag for salg, reparasjon, redesign, gjenvinning eller intern ombruk, sier han og fyrer samtidig av en takk til LUP:

‒ Uten den type broer mellom næringslivet og offentlig som LUP står for, tviler jeg sterkt på at vi hadde fått muligheten til å presentere oss for Asker kommune på det ideelle tidspunktet, sier han.

Også Anja Østerli er full av lovord om LUP:

‒ Vi har dratt nytte av flere deres konferanser og samarbeidsfora. I tillegg rådga de begge parter i den innovative avtalen mellom Loopfront og oss, noe som gjorde at vi endte med en veldig god løsning og et svært godt samarbeid!