LUP
Leder forCenter for Offentlig Innovation i Danmark, Pia Gjellerup, mener den norske modellen er effektiv og fleksibel. Hun vil gjerne ha en tilsvarende ordning i Danmark. Foto: Center for Offentlig Innovasjon

Leder forCenter for Offentlig Innovation i Danmark, Pia Gjellerup, mener den norske modellen er effektiv og fleksibel. Hun vil gjerne ha en tilsvarende ordning i Danmark. Foto: Center for Offentlig Innovasjon

Danmark kopierer norsk suksess: – Slipp de offentlige innkjøperne fri

Innovative anskaffelser i Norge bidrar til millionbesparelser hos offentlige innkjøpere – og solid verdiskapning i næringslivet. Nå skal danskene lære av den norske modellen.

På oppdrag fra Nordisk ministerråd har PA Consulting laget en rapport hvor det norske Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), omtales på følgende måte: «LUP should be «plug and played» to other nordic countries».

Det har danskene lagt merke til.

– Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) har lyktes med å skape innovasjon i stor skala i samarbeidet mellom offentlig og privat sektor. Vi skal dra nytte av de erfaringene som er skapt i Norge, og som kan tilpasses danske forhold, sier Pia Gjellerup i Center for Offentlig Innovation i Danmark.

Fra nyttår skifter senteret navn til Center for Offentlig-Privat Innovation (COPI). De vil ha et enda sterkere fokus på å styrke offentlig-privat samarbeid om innkjøp og utvikling av innovative løsninger til offentlig sektor.

Går glipp av millioner

LUP-sjef Per Harbø, er på sin side glad for at danskene nå ser til Norge, og tilbyr gjerne bistand og erfaringsoverføring.

– Vi har gjennom de ti årene programmet har eksistert sett hvordan innovative anskaffelser bidrar til at det offentlige både sparer penger og får et bedre tilbud til sine brukere, sier Harbø. Han understreker at metoden fortsatt er for lite utnyttet også i her, selv om Norge topper EUs liste over land som gjennomfører flest innovative anskaffelser.

Innovative anskaffelser bidrar til at det offentlige både sparer penger og får et bedre tilbud til sine brukere, forklarer Per Harbø i LUP. Foto: Siv Dolmen
Innovative anskaffelser bidrar til at det offentlige både sparer penger og får et bedre tilbud til sine brukere, forklarer Per Harbø i LUP. Foto: Siv Dolmen

– Det offentlige Norge går likevel fortsatt glipp av besparelser i millionklassen fordi man i for stor grad gjør innkjøp på “gamlemåten”, heller enn å benytte muligheten til tjeneste- og produktinnovasjon, sier Harbø.

LUP bidrar til at offentlige virksomheter og kommuner i større grad går i dialog med aktuelle leverandører, gjennom å formidle kunnskap om, og hjelp til, innovative anskaffelsesprosesser.

– Ved slike anskaffelser beskriver kjøperen hvilket behov som skal løses, heller enn å forklare i detalj hva slags løsning man vil ha. Så overlater man til markedet å utvikle best mulige svar på behovet, forklarer Harbø.

Store besparelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) i Norge kan de siste ti årene vise til mer enn 200 gjennomførte og pågående innovative anskaffelser. 234 offentlige virksomheter har tatt metoden i bruk. Effektanalyser på et lite utvalg av prosessene viser at dette har ført til nærmere 350 millioner kroner i offentlige besparelser og 350 nye arbeidsplasser.

Se resultatene fra innovative anskaffelser her

Offentlig sektor står overfor flere store samfunnsutfordringer innen blant annet helse, klima, miljø og mobilitet. Det er et stort behov for innovasjon for å løse disse, og det er behov for tett dialog og innovasjonssamarbeid mellom næringslivet og offentlig sektor.

Pia Gjellerup i danske Center for Offentlig Innovation mener den norske modellen er effektiv og fleksibel.

– Det må være takhøyde for å «slippe de offentlige innkjøperne fri». Vi opplever i stor grad at innkjøperne er bundet opp etter spesifikke krav og retningslinjer. Det kan man gjerne legge til grunn, hvis man kjenner til løsningen eller problemet. Men, det hemmer innovasjonen, det skaper ikke et «utviklingsrom» hvor private og offentlige best mulig kan utfordre hverandre på det de er aller best til. Her har LUP skapt en effektiv ramme, hvor det er rom for innovative innkjøp ved siden av de mer fastlagte og forutsigbare innkjøpene hvor det er og skal være nødvendig fokus på pris og kvalitet, sier hun.