Sem og Stenersen Prokom AS. Vega smb AS

BookUp og xLock forenkler utleieprosessen i Asker kommune

Som en del av sin målrettet digitaliseringplan, har Asker kommune gjort kommunens lokaler tilgjengelige for innbyggerne. De benytter den nye integrasjonen mellom BookUp og xLock, som gjør utleieprosessen digital og sømløs, fra søket etter lokaler til åpningen av døren.

Avdelingsleder for digitalisering i Asker kommune, Ragnar Husum, uttaler: “Integrasjonen av xLock og BookUp markerer en milepæl i vår digitaliser- ingsstrategi. Ved å kombinere disse to løsningene, har vi gjort det mulig for innbyggerne å få tilgang til kommunale lokaler på en enklere og mer effektiv måte enn noen gang tidligere.”

BookUp er Sem & Stenersen Prokoms nettbaserte plattform som gir innbyggerne muligheten til å enkelt finne og booke kommunens lokaler via internett. Dette gjør det lettere for folk å finne egnede steder for ulike arrangementer, enten det er møter, workshops eller sosiale sammenkomster. For å kickstarte 2024 har Asker gjort kommunale lokaler tilgjengelige på plattformen. Men digitaliseringen stopper ikke der.

Ragnar Husum. Foto: Asker kommune.
Ragnar Husum. Foto: Asker kommune.

Nytt samarbeid

Et nytt samarbeid mellom BookUp og xLock tar digitaliseringsarbeidet ett steg videre ved å knytte BookUp til en digital nøkkel som sendes til leietaker- ens mobiltelefon. Dette betyr at leietakere har tilgang til lokalene når de er booket uten behov for fysisk nøkkeloverlevering eller begrenset til åpningstider. Asker har allerede benyttet xLock adgangskontroll på sine dører siden 2019. XLock knyttes enkelt på alle typer elektriske låser på markedet, gjerne alene, men også som et påbygg til eksisterende adgangssystem. Ved å benytte Vipps for pålogging og eventuell betaling, kan kommunen opprettholde kontrollen og oversikten over hvem som benytter seg av lokalene. Kommunen får full oversikt over alle bookinger, utleieobjekter og administrering i BookUp. Når en booking er gjennomført vil leietaker få tilgang til lokalet og bestemte dører via xLock på mobilen.

Dette gjør hele utleieprosessen mer sømløs og digital, samtidig som sikkerheten opprettholdes.

Asker kommunes digitaliseringsplan

Initiativet er en del av Asker kommunes digitaliser- ingsplan, som har som mål å gjøre kommunen åpen og tilgjengelig for innbyggerne. Prosjektet “Åpen og tilgjengelig kommune” fokuserer spesielt på å gjøre kommunens lokaler, bygg og fasiliteter tilgjengelige for alle, uavhengig av kommunale åpningstider. Dette er et steg i retning av å skape et mer inkluderende og moderne samfunn.

Med digitaliseringen av utleieprosessen for kommunale lokaler tar Asker kommune et stort skritt mot å møte innbyggernes behov på en mer effektiv og til- gjengelig måte. Dette viser at teknologi ikke bare kan forbedre, men også transformere måten offentlige tjenester leveres på.

Heggedal innbyggertorg. Foto: Hanne Bergmann
Heggedal innbyggertorg. Foto: Hanne Bergmann