Arbeidstilsynet
Størsteparten av tiden på kontoret er å jobbe foran en skjerm og PC. 94 prosent av alle som jobber på kontor arbeider med PC mer enn fire timer hver dag.
Størsteparten av tiden på kontoret er å jobbe foran en skjerm og PC. 94 prosent av alle som jobber på kontor arbeider med PC mer enn fire timer hver dag.

Bedre arbeidsmiljø på kontoret

Godt arbeidsmiljø er like viktig på kontoret som på andre arbeidsplasser. Det er arbeidsgivers ansvar, uansett om man jobber på arbeidsplassen eller hjemmefra.

Rundt 900.000 ansatte i Norge jobber på kontor. Det finnes antakeligvis minst like mange meninger om hva slags kontorløsninger – cellekontor, åpent landskap eller hjemmekontor – som er best for de ansattes trivsel, produktivitet og helse.

Vi vet at valg av kontorløsninger skaper mye engasjement på arbeidsplassen. Derfor er det også viktig å la de ansatte medvirke, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Hittil har det imidlertid vært vanskelig å finne god og oppdatert informasjon om hvordan kontoret påvirker arbeidsmiljøet. Det nye verktøyet «En bra dag på jobb», som er tilgjengelig på Arbeidsmiljøportalen til Arbeidstilsynet, forsøker å endre dette.

Her kan både arbeidsgivere og ansatte finne bransjespesifikk og forskningsbasert informasjon om hvordan de kan forbedre arbeidsmiljøet på kontoret.

Ikke én løsning

Arbeidsmiljø handler om hvordan man planlegger, organiserer og utfører arbeidet. Det er arbeidsgiver som har ansvar for å sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø.

– De fleste som jobber på kontor er fornøyd og har høy motivasjon for jobben og arbeidsplassen. På tross av det finnes det også arbeidsmiljøutfordringer, sier Vollheim i Arbeidstilsynet.

En av de viktigste er å velge en kontorløsning som er planlagt og utformet etter de arbeidsoppgavene som skal gjøres der. Når den ansatte skal gjøre konsentrasjonsarbeid, kan hen ha behov for stillhet og avskjerming. Det samme for krevende eller taushetsbelagte samtaler. Det er også ofte bruk for egne rom for fysiske og digitale møter.

– Alle kontorløsninger kan ha både fordeler og utfordringer. Det viktige er at løsningen er tilpasset de arbeidsoppgavene som arbeidstakerne skal utføre, og de arbeidstakerne som skal utføre arbeidet, sier Vollheim.

Rett til tilpasset utstyr

Arbeidsgiver har ansvar for å sørge for at de ansatte ikke blir utsatt for fysiske og psykiske belastninger. For kontorarbeidere er ofte det største problemet nakke- og ryggproblemer.

– 94 prosent av alle som jobber på kontor arbeider med PC mer enn fire timer om dagen, ifølge en undersøkelse fra STAMI. Det kan føre til store belastninger over tid. For å forebygge sykefravær er det viktig å legge til rette på arbeidsplassen med ergonomisk utstyr, som bestemte stoler og skrivebord, sier Vollheim.

For eksempel skal arbeidsbord og arbeidsbenker være tilstrekkelig store slik at det er mulig med en hensiktsmessig og fleksibel plassering av arbeidsutstyret. Videre skal arbeidsstolen være stødig, gi brukeren bevegelsesfrihet og muliggjøre en stabil og bekvem sittestilling.

Arbeidsgiver har ansvaret også på hjemmekontor

Under pandemien ble mange kontorarbeidere tvunget på hjemmekontor. Etter at samfunnet åpnet igjen har mange blitt værende, eller gått inn i en ny hybridhverdag.

– Muligheten for å ha hjemmekontor oppleves av mange som positivt. Det bidrar til fleksibilitet og selvstyre i hverdagen. Men det finnes også arbeidsmiljøutfordringer, sier Vollheim.

En utfordring på hjemmekontor kan være at det blir vanskelig å opprettholde skillet mellom jobb og fritid. Den ansatte kan oppleve uklare roller, isolasjon og manglende sosial støtte. Et annet problem er mindre ergonomisk arbeidsutstyr.

– Det er viktig å huske at arbeidsmiljøet fortsatt er arbeidsgivers ansvar når den ansatte er på hjemmekontor. Hvis du jobber mye hjemmefra, kan du for eksempel ha krav på en bedre arbeidsstol, sier Vollheim.

Arbeidsmiljøportalen kan være et nyttig verktøy for både arbeidsgivere og arbeidstakere som ønsker å få oversikt over utfordringsbildet på egen arbeidsplass.

28 prosent av de med fravær på kontorarbeidsplassen oppgir at dette skyldes helseproblemer som helt eller delvis er forårsaket av jobben.

  • 66 prosent av dem med smerter i nakke og skuldre oppgir at dette kan skyldes jobben
  • 59 prosent av dem med smerter i armene oppgir at dette kan skyldes jobben
  • 47 prosent av dem med hodepine oppgir at dette kan skyldes jobben
  • 58 prosent av dem med psykiske plager oppgir at dette kan skyldes jobben
  • 44 prosent av dem med søvnproblemer oppgir at dette kan skyldes jobben

Kilde: STAMI