Kontrollutvalgsmedlemmer er generelt fornøyd både med informasjon fra administrasjonen og bistand fra sekretariatet. Her er kontrollutvalget i Ullensaker avbildet under deres møte i januar.Magnus K. Bjerke

Tre av fire fornøyd med info fra rådmannen

Når kontrollutvalgene krever svar fra administrasjonen, er tre av fire tilfreds med hva de får i retur.

Det viser Kommunal Rapports spørreundersøkelse blant alle landets kontrollutvalg i januar. Undersøkelsen viser også at:

  • 95 prosent av utvalgsmedlemmene er meget fornøyd eller fornøyd med bistanden de får fra sekretariatet.
  • 83 prosent mener at kommunestyrets rammer er store nok til å føre tilfredsstillende kontroll.
Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.