Inge Dokken har vært fylkesdirektør i Rogaland siden 2019. Nå er han på vei inn i Justis- og beredskapsdepartementet.

Inge Dokken har vært fylkesdirektør i Rogaland siden 2019. Nå er han på vei inn i Justis- og beredskapsdepartementet.

Foto: Rogaland fylkeskommune
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Staten henter ledere fra Kommune-Norge

Både Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet henter ledere fra kommunesektoren til sentrale posisjoner.

Nylig ble Inge Dokken (50) utnevnt som ekspedisjonssjef i den viktige politiavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Han kommer fra stillingen som fylkesdirektør i Rogaland fylkeskommune. Dit kom i han 2019, fra en stilling som avdelingsdirektør ved Statsministerens kontor.

Før dette arbeidet Dokken, som er utdannet siviløkonom, i Forsvarsdepartementet.

Politiavdelingen består av 50 medarbeidere. Den har etatsstyringsansvar for Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Lov- og regelverksutvikling, kriminalitetsbekjempelse, nasjonal sikkerhet og internasjonalt arbeid er også avdelingens ansvarsområde.

Fra Asker til KDD

I februar ble Kristin Marie Felde utnevnt til ekspedisjonssjef i regionalpolitisk avdeling i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Hun kommer fra stillingen som direktør for medborgerskap i Asker.

Felde var tidligere generalsekretær i Norges Skiforbund og administrasjonssjef i Olympiatoppen. Hun startet yrkeskarrieren i idrettsavdelingen i Kulturdepartementet etter endt hovedfag fra Norges idrettshøgskole.

I regionalpolitisk avdeling får hun blant annet ansvaret for distrikts- og regionalpolitikken. Dette er et politikkområde som alltid er viktig når Senterpartiet styrer departementet.

Den ferske kommunalministeren, Sigbjørn Gjelsvik (Sp), har brukt mye av den første tiden i departementet på å reise rundt i landet for å få innspill til arbeidet med en ny stortingsmelding om distriktspolitikk.