Dette er skatteoppkrevernes nye sjef, skattedirektør Hans Christian Holte. Allerede 1. juni 2020 skal de kommunalt ansatte være overført. Foto: Tone Holmquist

Over 900 skattefolk skal over til staten i rask prosess

Statliggjøringen av skatteoppkrevingen er ennå ikke vedtatt i Stortinget, men planleggingen er i full gang. 918 årsverk blir statlige før sommeren.

Mange års kamp er tapt, og skatteoppkreverne i kommunene skal overføres til staten. Det i dag er over 200 kommunale kontorer med 1.279 årsverk. Men det er bare brukt for 918 årsverk i skatteetaten. De overflødige skal blir tilbudt annen passende stilling.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.