Ny rådmann i Hol

Kari Nordheim-Larsen (55) begynte som rådmann i Hol 1. mars.

Lønn: 500.000 kroner

Arbeidsavtale: Fast ansatt

Fallskerm: Ingen

Sivilstand: Gift

Utdannelse: Lærerskolen på Notodden

Praksis: Kort periode som lærer, deretter politisk virksomhet i Telemark fylkeskommune og Arbeiderpartiet, bistandsminister fra 1992 til 1997. De siste fem årene i FN, først i New York og deretter fire år som leder for FNs arbeid innen utviklingssektoren i Laos. Samtidig koordinator av FNs totale aktivitet i Laos.

Bor: Kommer direkte fra Laos og har flyttet inn på familiens hytte på Geilo.

Overgangen kan vel ikke bli stort større enn fra Laos til norsk kommuneadministrasjon?

- Det er klart overgangen blir stor. På den annen side har jeg hatt så mange forskjellige jobber at jeg har tilegnet meg atskillig forandringsdyktighet. Selv om jeg selv er fra Telemark, er mannen min fra Hol. Vi har hytte her og jeg har vokst meg inn i kommunen. Så helt ukjent er jeg ikke med forholdene. Jeg har dessuten jobbet en periode i offentlig sektor, så jeg aner hva jeg går til.

- Hva vet du om Hol kommune?

Min viktigste oppgave blir å opprettholde og videreutvikle et meget godt tilbud til kommunes innbyggere. Turismen står sentralt i kommunen.

- Blir det ikke litt smått å komme fra FN-arbeid i New York og Laos til rådmannsarbeid i Hol?

- Nei, jeg opplever det ikke slik. Oppgavene blir annerledes. Jeg har stor respekt for rollen som rådmann.

- Hva blir det morsomste med å være rådmann?

- Jeg har aldri vært det før, men en god kommunikasjon med innbyggerne blir spesielt utfordrende. Dessuten er det spennende å bli målt på resultater.

- Hva med kommunesammenslåinger?

- På meg virker det som om man har mer suksess med samarbeid over kommunegrensene i Hallingdal. Det er vel naturlig først og fremst å utvikle samarbeidet.

- Hva gjør du i fritiden?

- Jeg er vel ikke av dem som kjører de bratteste bakkene på Geilo, selv om jeg er glad i å komme meg ut i naturen. Jeg trives aller best med en god bok og lar meg gjerne inspirere av vakker kunst.

- Hvordan kan Kommunal Rapport bli bedre?

- Jeg har ikke fulgt avisen så nøye de senere år, selv om jeg har vært innpå nettsidene mens jeg var i Laos. På meg virker den nyttig, men det er sikkert sider dere også kan forbedre.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.