Direktør for NRKs distriktsdivisjon, Marius Lillelien. Foto: NRK/Ole Kaland

NRK tilpasser seg regionreformen

Når det blir færre fylkeskommuner, og flere regioner som skifter navn, da følger NRK etter. I Østfold forsvinner navnet, og det er det reaksjoner på.

NRK har i dag 15 distriktskontorer. Oppland og Hedmark har en felles redaksjon, og Oslo og Akershus dekkes sammen i Østlandssendingen.

NRK Trøndelag har lenge dekket begge trønderfylkene, som nå er det ett fylke. De to Agderfylkene dekkes av NRK Sørlandet. De andre fylkene har hvert sitt kontor.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.