Fredrik Horjen fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) har ledet arbeidet med den nye kravspesifikasjonen. Foto: Tone Holmquist

Kan gi kommunene 20 prosent billigere hus

En ny kravspesifikasjon for kommunale boliger er klar. Den kan gjøre det mye lettere og billigere for kommunene å bestille omsorgsboliger og utleieboliger.

Mange gode krefter har nå gått sammen om å lage en kraftig revisjon av kravspekken for kommunale boliger, og Fredrik Horjen fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) har ledet arbeidet. Resultatet ligger på foreningens nettsider, og er gratis å bruke for alle.   

Arendalsuka 2019

Arendalsuka blir arrangert for åttende gang i 2019.

Demokratifestivalen har som mål å være en politisk møteplass som bidrar til engasjement og interesse for politikk. 

Den ledes av et råd, hvor ordføreren i Arendal er leder og rådmannen sekretær, med en tilknyttet prosjektgruppe i kommunen. 

Øystein Djupedal, tidligere statsråd og fylkesmann, har vært operativ leder av programkomiteen, men slutter etter årets arrangement.

I år består Arendalsuka av 1.258 arrangementer og 204 stands – til sammen drøyt 1.200 unike aktører.