Svenn Ole Wiik er oppsagt som rådmann i Ballangen. Hans advokat har foreløpig ingen kommentar til oppsigelsen. Foto: Fremover

Ingen sluttavtale for oppsagt rådmann

Det er foreløpig ikke inngått noen sluttavtale mellom Ballangen kommune og den oppsagte rådmannen.

26. januar vedtok kommunestyret å politianmelde rådmannen for korrupsjon. I møtet 22. februar vedtok de enstemmig å si opp arbeidsavtalen med rådmann Svenn Ole Wiik, etter at kontrollutvalget videresendte et brev fra KomRev Nord som omhandler forsøk på manipulering av regnskapet.

– Wiik har tre måneders oppsigelse, men er fritatt for arbeidsplikten i oppsigelsestiden, opplyser ordfører Anne-Rita Nicklasson til kommunal-rapport.no.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.