Sikre gode lagringslokaler og å sørge for at gamle papirarkiver blir tatt hånd om på forskriftsmessig måte, er store oppgaver for flere kommuner. Arkivfoto: Terje LienTerje Lien

Frykter at to år med data kan ha gått tapt

Hadde Arkivverket kommet på sporet av arkiveringsmanglene i Kautokeino, kunne kommunen blitt politianmeldt. Også fem andre kommuner og en etat får på pukkelen i nye tilsynsrapporter.

I desember i fjor publiserte Arkivverket tilsynsrapporter etter tilsyn hos seks kommuner og bymiljøetaten i Oslo kommune. Flere av manglene Arkivverket har funnet i arkivtjenestene er felles for flere av kommunene – som å sørge for å ha en oppdatert arkivplan – men Arkivverket har også avdekket forhold som tilsynsmyndigheten anser som mer kritisk.