Nav-saken er et eksempel på hvor viktig det er å ha kontroll på egen dokumentasjon for å kunne ha tillit i befolkningen, sier riksarkivar Inga Bolstad. Foto: Arkivverket/BerreArkivverket/Berre

Fant over 300 brudd på arkivloven

Snart vil mange kommuner på vesentlige områder være ute av stand til å dokumentere hva de har gjort for innbyggerne sine, advarer riksarkivar Inga Bolstad.

Arkivverket

Er øverste arkivmyndighet med ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid.

Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren.

Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Arkivverket har nå talt opp resultatene etter tilsynene som ble gjort i 2019. Fasiten er at etter 60 tilsyn hos stat, kommuner og fylkeskommuner ble det funnet over 300 brudd på arkivloven.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.