Eidskog kommune er kritisk til Fylkesmannens forvaltningsskikk i et tilsyn med sykehjemmet. Foto: Magnus Knutsen BjørkeMagnus Knutsen Bjørke

Ble refset i tilsyn, leide advokat for å kritisere Fylkesmannens forvaltningsskikk

Eidskog kommune reagerer kraftig på at Fylkesmannen mener at de har «tuklet» med dokumentene i et tilsyn. Kommunen har leid inn advokat for å klage på «mistenkeliggjøringen».

«Kommunen kan vanskelig se at ovennevnte mistenkeliggjøring er i samsvar med god forvaltningsskikk», skriver advokat Jørgen Heier i advokatfirmaet Campbell & Co.

Ser alvorlig på bortforklaring