Rogaland fylkeskommune må sette av mer ressurser til å få orden på gamle papirarkiver, mener Arkivverket. Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen BjørkeMagnus Knutsen Bjørke

Ber Rogaland få orden på papirene sine

Rogaland fylkeskommune sitter på store mengder med papirarkiver som må ordnes, men har ikke satt av nok ressurser til å få jobben gjort, mener Arkivverket.

Arkivverket har vært på tilsynsbesøk hos Rogaland fylkeskommune, og selv om Arkivverket fikk et positivt inntrykk av hvordan arkivet fungerer som administrativt verktøy, så var det andre ting som ikke falt i god jord.

Representantene fra Arkivverket gikk gjennom arkivlokalene på fylkeshuset og fant at ingen av lokalene de fikk se, var egnet til arkivbruk. Arkivlokalene oppfyller ikke kravene til spesialrom for arkiv, i enkelte rom ble det funnet kritiske mangler i form av vinduer, synlige vannrør, fuktskader og radiatorer. Dette er mangler som medfører stor risiko for papirmaterialet, skriver Arkivverket i tilsynsrapporten.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.