Bærum kommune kan vokse med opp mot 40.000 innbyggere innen 2040. God planlegging må til, også økonomisk. Foto: Tone Holmquist

Bærums økonomiplan ser 20 år fram i tid

Mange kommuner er interessert i Bærums investeringsplan, som går lenger fram enn den vanlige fireårsplanen. Kommunen er den eneste med en økonomisk plan som ser 20 år fram.

Den langsiktige driftsanalysen og investeringsplanen (LDIP blant venner) ble født i 2014. Den har blitt revidert hvert år fram til 2018, og nå jobber Bærum med den sjette rulleringen for perioden 2021–2040.

Formålet er å vise hvilke investeringskostnader og finansieringsbehov som vil være nødvendige i en 20-årshorisont for å møte de økte behovene knyttet til befolkningsvekst, demografisk utvikling og endrede krav til kommunen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.