– Dagens styringsgruppe avvikles, skriver rådmann Tone Marie Nybø Solheim i sin innstilling til administrasjonsutvalget. Arkivfoto: Lisa Rypeng

Avvikler omstridt styringsgruppe

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim i Grimstad går inn for å legge ned den politiske styringsgruppa som har vært brukt i forbindelse med varslingssaker.

Saken skal behandles i administrasjonsutvalget torsdag til uka, og deretter i kommunestyret 3. september.

Rådmannens innstilling er at gruppa avvikles. Hun skriver som begrunnelse at ordningen er «tvilsom» etter gjeldende kommunelov og klart i strid med den nye kommuneloven, som ennå ikke er trådt i kraft.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.