I KS sin nye rapport om årsakene til forskjeller i kommunale plan- og byggesaksgebyrer, pekes det på at gjeldende rett er upresis og gir kommunene utstrakt rom for å utøve skjønn. Foto: Mimsy Møller / Samfoto

70 prosent subsidierer byggesaksgebyrer

Mange kommuner velger av politiske og strategiske grunner å subsidiere plan- og byggesaksgebyrer, viser ny rapport. KS vil forenkle og standardisere gebyrene.

Oslo Economics har på oppdrag fra KS sett på årsaker til forskjeller i plan- og byggesaksgebyrer. Rapporten viser at nivået er forholdsvis jevnt i Kommune-Norge, men noen kommuner bidrar til markante ytterpunkter. For eksempel betaler du ingenting i saksbehandlingsgebyr i Vinje for å oppføre en enebolig, mens du i en annen kommune risikerer å måtte betale mer enn 40.000 kroner.

Hovedfaktorer