Slik så det ut i Ålen 16. august i fjor. Kommunene må ha planer for alle tenkelige hendelser som kan ramme, fra flom og trafikkuhell til store pandemier. Foto: Per Magne Moan / Scanpix
Slik så det ut i Ålen 16. august i fjor. Kommunene må ha planer for alle tenkelige hendelser som kan ramme, fra flom og trafikkuhell til store pandemier. Foto: Per Magne Moan / Scanpix
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

56 kommuner har ulovlig beredskapsmangel

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mener det er for dårlig at en rekke kommuner mangler beredskapsplaner, som ble innført ved lov i 2010.

I 2010 kom det nye bestemmelser om kommunal beredskapsplikt. Bestemmelsene påla blant annet kommunene å gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Kravet slås fast i forskrift om kommunal beredskapsplikt, § 2. Bakgrunnen for lovfestingen var ifølge DSB å bidra til at kommunene vurderer samfunnssikkerhet i et mer helhetlig perspektiv.

En rekke kommuner har så langt ikke gjennomført den pålagte beredskapsplanleggingen. Det kommer fram i DSBs årlige kommuneundersøkelse, som foreløpig ikke er offentliggjort.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.