Fant over 300 brudd på arkivloven

Administrasjon. Snart vil mange kommuner på vesentlige områder være ute av stand til å dokumentere hva de har gjort for innbyggerne sine, advarer riksarkivar Inga Bolstad.
Nav-saken er et eksempel på hvor viktig det er å ha kontroll på egen dokumentasjon for å kunne ha tillit i befolkningen, sier riksarkivar Inga Bolstad. Foto: Arkivverket/Berre

Arkivverket har nå talt opp resultatene etter tilsynene som ble gjort i 2019. Fasiten er at etter 60 tilsyn hos stat, kommuner og fylkeskommuner ble det funnet over 300 brudd på arkivloven.

For kommunenes del ble det funnet 274 avvik, men det kan bli flere ettersom rapportene fra seks kommunale tilsyn ennå ikke er ferdige.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.