Vil ha slutt på plikten til å føre journal

Administrasjon. Arkivverket mener dagens regler for journalføring av dokumenter fungerer så dårlig at de foreslår å skrote hele ordningen.
Det manglende samsvaret mellom journalen og virksomhetens faktiske dokumentasjon øker i takt med den digitale transformasjonen. Plikten til journalføring bør fases ut, mener riksarkivar Inga Bolstad og Arkivverket. Foto: Arkivverket/Berre

Riksarkivar Inga Bolstad og Arkivverket er dermed på linje med arkivlovutvalget, som i vår la fram forslag til ny arkivlov.

Arkivlovutvalget viste i sin utredning til at den sterke oppmerksomheten om retten til innsyn i «postjournal» har ført til at resterende deler av forvaltningens kommunikasjon og dokumentasjonsproduksjon får tilsvarende liten oppmerksomhet. Utvalget foreslo å gå bort fra begrepet «journalføring». 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!