Vil bøtelegge nynorsksyndere

Administrasjon. En ny språklov bør ha bestemmelser om straff for dem som ikke følger reglene, mener flere høringsinstanser.
Forslaget til språklov skal behandles av Stortinget til våren. I loven heter det blant annet at norsk er det samfunnsbærende språket og forvaltningsspråket i Norge. Der fastslås det også at bokmål og nynorsk er likeverdige skriftspråk. Illustrasjon: Terje Lien

Fredag 15. november var siste frist for å sende høringsuttalelse om ny språklov. En lov hvor formålet er å slå fast det ansvaret det offentlige har for norsk, samisk, tegnspråk og andre språk som staten etter internasjonale avtaler har ansvar for.

Loven skal erstatte gjeldende lov om målbruk i offentlig tjeneste (mållova), og kommer fordi det per dags dato ikke finnes noen overordnet og samlet lovgiving på språkområdet.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.